سامانه وب‌‌گاه اعضای هیات علمی

 
 
نمایش ۵۵ تا ۷۲ مورد از کل ۵۵۰ مورد.

کریم امامی

استادیار
مدیریت و اقتصاد
کریم امامی
استادیار دكتری حرفه ای
- مدیریت و اقتصاد

https://faculty.srbiau.ac.ir/k-emami/fa

فرشته

فرشته امامی

استادیار
عمران، معماری و هنر
فرشته امامی
استادیار دکترای تخصصی
- عمران، معماری و هنر

https://faculty.srbiau.ac.ir/f-emami/fa

سید حمزه محسن امامی رضوی

استادیار
علوم و فناوری‌های همگرا
سید حمزه محسن امامی رضوی
استادیار -
- علوم و فناوری‌های همگرا

https://faculty.srbiau.ac.ir/hm-razavi/fa

مسعود امانی

استادیار
حقوق، الهیات و علوم سیاسی
مسعود امانی
استادیار -
- حقوق، الهیات و علوم سیاسی

https://faculty.srbiau.ac.ir/m-amani/fa

مریم

مریم امیدی نجف آبادی

دانشیار
علوم کشاورزی و صنایع غذایی
مریم امیدی نجف آبادی
دانشیار دکترای تخصصی
- علوم کشاورزی و صنایع غذایی

https://srbiau.academia.edu/MaryamOmidiNajafabadi

Google Scholar ORCID
سحر

سحر امیری

استادیار
نفت و مهندسی شیمی
سحر امیری
استادیار دکترای تخصصی
- نفت و مهندسی شیمی

https://faculty.srbiau.ac.ir/s-amiri/fa

Google Scholar Scopus
مهدی

مهدی امین افشار

استادیار
علوم کشاورزی و صنایع غذایی
مهدی امین افشار
استادیار دکترای تخصصی
- علوم کشاورزی و صنایع غذایی

https://faculty.srbiau.ac.ir/m-aminafshar/fa

امیر علی

امیر علی انوار

استادیار
علوم تخصصی دامپزشکی
امیر علی انوار
استادیار دکترای تخصصی
- علوم تخصصی دامپزشکی

https://faculty.srbiau.ac.ir/a-anvar/fa

Google Scholar Scopus ORCID
حامد

حامد اهری

دانشیار
علوم کشاورزی و صنایع غذایی
حامد اهری
دانشیار فوق دكتری
- علوم کشاورزی و صنایع غذایی

https://faculty.srbiau.ac.ir/h-ahari/fa

Google Scholar Scopus Eprint
علیرضا

علیرضا ایرانبخش

استاد
علوم و فناوری‌های همگرا
علیرضا ایرانبخش
استاد دکترای تخصصی
- علوم و فناوری‌های همگرا

http://iranbakhsh.org/fa/

Google Scholar Scopus
شیوا

شیوا ایرانی

دانشیار
علوم و فناوری‌های همگرا
شیوا ایرانی
دانشیار دکترای تخصصی
- علوم و فناوری‌های همگرا

https://faculty.srbiau.ac.ir/sh-irani/fa

Google Scholar Scopus
سهراب

سهراب ایمانی

استادیار
علوم کشاورزی و صنایع غذایی
سهراب ایمانی
استادیار دكتری حرفه ای
- علوم کشاورزی و صنایع غذایی

https://faculty.srbiau.ac.ir/s-imani/fa

جلیل

جلیل ایمانی هرسینی

استادیار
منابع طبیعی و محیط زیست
جلیل ایمانی هرسینی
استادیار دکترای تخصصی
- منابع طبیعی و محیط زیست

https://faculty.srbiau.ac.ir/j-imani/fa

Google Scholar

فرامرز بابائی

مربی
ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی
فرامرز بابائی
مربی کارشناسی ارشد
- ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی

https://faculty.srbiau.ac.ir/f-babaie/fa

فرزام

فرزام بابائی سمیرمی

استادیار
منابع طبیعی و محیط زیست
فرزام بابائی سمیرمی
استادیار دکترای تخصصی
- منابع طبیعی و محیط زیست

https://faculty.srbiau.ac.ir/f-babaei/fa

Google Scholar
ساسان

ساسان بابائی کفاکی

دانشیار
منابع طبیعی و محیط زیست
ساسان بابائی کفاکی
دانشیار دکترای تخصصی
- منابع طبیعی و محیط زیست

https://faculty.srbiau.ac.ir/s-babaie/fa

فرشید

فرشید باباپور مفرد

استادیار
فنی و مهندسی
فرشید باباپور مفرد
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی

https://faculty.srbiau.ac.ir/f-babapour/fa

حسین

حسین بابازاده

دانشیار
علوم کشاورزی و صنایع غذایی
حسین بابازاده
دانشیار دکترای تخصصی
- علوم کشاورزی و صنایع غذایی

https://faculty.srbiau.ac.ir/h-babazadeh/fa

Google Scholar Scopus Eprint ORCID Web of Science Research GATE علم سنجی