سامانه وب‌‌گاه اعضای هیات علمی

 
 
نمایش ۱۹ تا ۳۶ مورد از کل ۵۵۰ مورد.
بهزاد

بهزاد ابراهیمی

استادیار
مکانیک، برق و کامپیوتر
بهزاد ابراهیمی
استادیار دکترای تخصصی
- مکانیک، برق و کامپیوتر

https://faculty.srbiau.ac.ir/b-ebrahimi/fa

Google Scholar Scopus

عطاء اله ابطحی

مربی
مدیریت و اقتصاد
عطاء اله ابطحی
مربی دکترای تخصصی
- مدیریت و اقتصاد

https://faculty.srbiau.ac.ir/a-abtahi/fa

سیدمصطفی ابطحی

استادیار
حقوق، الهیات و علوم سیاسی
سیدمصطفی ابطحی
استادیار دكتری حرفه ای
- حقوق، الهیات و علوم سیاسی

https://faculty.srbiau.ac.ir/m-abtahi/fa

محمدرضا ابوالحسنی

استادیار
علوم و فناوری‌های همگرا
محمدرضا ابوالحسنی
استادیار دكتری حرفه ای
- علوم و فناوری‌های همگرا

https://faculty.srbiau.ac.ir/m-abolhasani/fa

علی

علی احدیت

استادیار
علوم کشاورزی و صنایع غذایی
منوچهر

منوچهر احمدوند

مربی
علوم و فناوری‌های پزشکی
منوچهر احمدوند
مربی کارشناسی ارشد
۲۲۹۲۵۸۹۲ علوم و فناوری‌های پزشکی

https://faculty.srbiau.ac.ir/m-ahmadvand/fa

مهسا

مهسا اخباری

استادیار
علوم و فناوری‌های پزشکی
مهسا اخباری
استادیار دکتری
- علوم و فناوری‌های پزشکی

https://faculty.srbiau.ac.ir/m-akhbari/fa

Google Scholar Scopus ORCID Web of Science Research GATE

مسعود اربابی

استادیار
حقوق، الهیات و علوم سیاسی
مسعود اربابی
استادیار دکترای تخصصی
- حقوق، الهیات و علوم سیاسی

https://faculty.srbiau.ac.ir/m-arbabi/fa

محمد اردستانی

استادیار
فنی و مهندسی
محمد اردستانی
استادیار دكتری حرفه ای
- فنی و مهندسی

https://faculty.srbiau.ac.ir/m-ardestani/fa

کاوه ارزانی

دانشیار
فنی و مهندسی
کاوه ارزانی
دانشیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی

https://faculty.srbiau.ac.ir/k-arzani/fa

فرنوش ارفعی

استادیار
علوم تخصصی دامپزشکی
فرنوش ارفعی
استادیار دكتری حرفه ای
- علوم تخصصی دامپزشکی

https://faculty.srbiau.ac.ir/f-arfaie/fa

مریم اساسه

استادیار
ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی
مریم اساسه
استادیار -
- ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی

https://faculty.srbiau.ac.ir/m-asase/fa

غلامحسن اسدی

استادیار
علوم کشاورزی و صنایع غذایی
غلامحسن اسدی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم کشاورزی و صنایع غذایی

https://faculty.srbiau.ac.ir/gh-asadi/fa

محمد

محمد اسدیان قهفرخی

استادیار
فنی و مهندسی
محمد اسدیان قهفرخی
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی

https://faculty.srbiau.ac.ir/m-asadian/fa

علی

علی اسفندیاری بیات

استادیار
نفت و مهندسی شیمی
علی اسفندیاری بیات
استادیار فوق دكتری
- نفت و مهندسی شیمی

https://faculty.srbiau.ac.ir/a-esfandyari/fa

Google Scholar Scopus

محمد امین اسلام پور

استادیار
علوم تخصصی دامپزشکی
محمد امین اسلام پور
استادیار دكتری حرفه ای
- علوم تخصصی دامپزشکی

https://faculty.srbiau.ac.ir/m-eslampour/fa

شهلا

شهلا اسلامی

استادیار
حقوق، الهیات و علوم سیاسی
شهلا اسلامی
استادیار دكتری حرفه ای
- حقوق، الهیات و علوم سیاسی

https://faculty.srbiau.ac.ir/sh-eslami/fa

محمدرضا اسلامی

استادیار
عمران، معماری و هنر
محمدرضا اسلامی
استادیار دکترای تخصصی
- عمران، معماری و هنر

https://faculty.srbiau.ac.ir/m-eslami/fa