سامانه وب‌‌گاه اعضای هیات علمی

 
 
نمایش ۲۱۷ تا ۲۳۴ مورد از کل ۵۵۰ مورد.
سیده هدی

سیده هدی رحمتی

استادیار
منابع طبیعی و محیط زیست
سیده هدی رحمتی
استادیار فوق دكتری
- منابع طبیعی و محیط زیست

https://faculty.srbiau.ac.ir/h-rahmati/fa

Google Scholar Research GATE
فرشاد

فرشاد رخشنده رو

استادیار
علوم کشاورزی و صنایع غذایی
فرشاد رخشنده رو
استادیار دکترای تخصصی
۴۴۸۶۸۶۱۶ علوم کشاورزی و صنایع غذایی

https://faculty.srbiau.ac.ir/f-rakhshandeh/fa

Google Scholar
فربد

فربد رزازی

دانشیار
مکانیک، برق و کامپیوتر
فربد رزازی
دانشیار دکترای تخصصی
- مکانیک، برق و کامپیوتر

https://faculty.srbiau.ac.ir/f-razazi/fa

Google Scholar Scopus
جواد

جواد رزمی

استادیار
علوم کشاورزی و صنایع غذایی
جواد رزمی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم کشاورزی و صنایع غذایی

https://faculty.srbiau.ac.ir/j-razmi/fa

Google Scholar
محسن

محسن رستمی مال خلیفه

دانشیار
علوم و فناوری‌های همگرا
محسن رستمی مال خلیفه
دانشیار دکترای تخصصی
- علوم و فناوری‌های همگرا

https://faculty.srbiau.ac.ir/m-malkhalifeh/fa

حمید

حمید رسولی

دانشیار
علوم و فناوری‌های همگرا
حمید رسولی
دانشیار دکترای تخصصی
- علوم و فناوری‌های همگرا

https://faculty.srbiau.ac.ir/h-rasouli/fa

حمیده

حمیده رشادت جو

دانشیار
مدیریت و اقتصاد
حمیده رشادت جو
دانشیار دکترای تخصصی
- مدیریت و اقتصاد

https://faculty.srbiau.ac.ir/h-reshadatjoo/fa

میدیا

میدیا رشادی

استادیار
مکانیک، برق و کامپیوتر
میدیا رشادی
استادیار دکترای تخصصی
- مکانیک، برق و کامپیوتر

https://sites.google.com/site/mreshadipage

Google Scholar Eprint
ابوسعید

ابوسعید رشیدی

استاد
فنی و مهندسی
ابوسعید رشیدی
استاد دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی

https://faculty.srbiau.ac.ir/a-rashidi/fa

Google Scholar
سعید

سعید رشیدی

استادیار
علوم و فناوری‌های پزشکی
سعید رشیدی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم و فناوری‌های پزشکی

https://faculty.srbiau.ac.ir/s-rashidi/fa

Google Scholar Scopus ORCID Web of Science Research GATE

فرشاد رشیدی نژاد

استادیار
فنی و مهندسی
سعید

سعید رضائی

استادیار
علوم کشاورزی و صنایع غذایی
سعید رضائی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم کشاورزی و صنایع غذایی

https://faculty.srbiau.ac.ir/s-rezaee/fa

Google Scholar Scopus ORCID Web of Science Research GATE علم سنجی

علی اکبر رضائی

استادیار
مدیریت و اقتصاد
علی اکبر رضائی
استادیار دكتری حرفه ای
- مدیریت و اقتصاد

https://faculty.srbiau.ac.ir/aa-rezaie/fa

علی

علی رضائی

مربی
مکانیک، برق و کامپیوتر
علی رضائی
مربی دکترای تخصصی
- مکانیک، برق و کامپیوتر

http://computer.srbiau.ac.ir/index.php/faculty/rezaei

Google Scholar Scopus
طاهر

طاهر رضازاده سراسکانرود

استادیار
عمران، معماری و هنر
طاهر رضازاده سراسکانرود
استادیار دکترای تخصصی
- عمران، معماری و هنر

https://faculty.srbiau.ac.ir/t-rezazadeh/fa

Google Scholar Research GATE

محمدرضا رضوی

استادیار
مدیریت و اقتصاد
محمدرضا رضوی
استادیار دكتری حرفه ای
- مدیریت و اقتصاد

https://faculty.srbiau.ac.ir/m-razavi/fa

مهدی

مهدی رمضانی

استادیار
منابع طبیعی و محیط زیست
مهدی رمضانی
استادیار دکترای تخصصی
- منابع طبیعی و محیط زیست

https://faculty.srbiau.ac.ir/m-ramezani/fa

محمد

محمد ره گشای

استاد
فنی و مهندسی
محمد ره گشای
استاد دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی

https://faculty.srbiau.ac.ir/m-rahgoshay/fa

Google Scholar