سامانه وب‌‌گاه اعضای هیات علمی

 
 
نمایش ۲۱۷ تا ۲۳۴ مورد از کل ۵۵۶ مورد.
فرشاد

فرشاد رخشنده رو

استادیار
دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی
فرشاد رخشنده رو
استادیار دکترای تخصصی
۴۴۸۶۸۶۱۶ دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی

https://faculty.srbiau.ac.ir/f-rakhshandeh/fa

Google Scholar
فربد

فربد رزازی

دانشیار
دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر
فربد رزازی
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر

https://faculty.srbiau.ac.ir/f-razazi/fa

Google Scholar Scopus
جواد

جواد رزمی

استادیار
دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی
جواد رزمی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی

https://faculty.srbiau.ac.ir/j-razmi/fa

Google Scholar
محسن

محسن رستمی مال خلیفه

دانشیار
دانشکده علوم پایه
محسن رستمی مال خلیفه
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم پایه

https://faculty.srbiau.ac.ir/m-malkhalifeh/fa

حمید

حمید رسولی

دانشیار
دانشکده علوم پایه
حمید رسولی
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم پایه

https://faculty.srbiau.ac.ir/h-rasouli/fa

حمیده

حمیده رشادت جو

دانشیار
دانشکده مدیریت و اقتصاد
حمیده رشادت جو
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده مدیریت و اقتصاد

https://faculty.srbiau.ac.ir/h-reshadatjoo/fa

میدیا

میدیا رشادی

استادیار
دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر
میدیا رشادی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر

https://sites.google.com/site/mreshadipage

Google Scholar Eprint
ابوسعید

ابوسعید رشیدی

استاد
دانشکده فنی و مهندسی
ابوسعید رشیدی
استاد دکترای تخصصی
- دانشکده فنی و مهندسی

https://faculty.srbiau.ac.ir/a-rashidi/fa

Google Scholar
سعید

سعید رشیدی

استادیار
دانشکده علوم و فناوری‌های پزشکی
سعید رشیدی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم و فناوری‌های پزشکی

https://faculty.srbiau.ac.ir/s-rashidi/fa

Google Scholar Scopus ORCID

فرشاد رشیدی نژاد

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی
فرشاد رشیدی نژاد
استادیار -
- دانشکده فنی و مهندسی

https://faculty.srbiau.ac.ir/f-rashidinejad/fa

سعید

سعید رضائی

استادیار
دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی
سعید رضائی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی

https://faculty.srbiau.ac.ir/s-rezaee/fa

Google Scholar Scopus ORCID Web of Science Research GATE علم سنجی

علی اکبر رضائی

استادیار
دانشکده مدیریت و اقتصاد
علی اکبر رضائی
استادیار دكتری حرفه ای
- دانشکده مدیریت و اقتصاد

https://faculty.srbiau.ac.ir/aa-rezaie/fa

علی

علی رضائی

مربی
دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر
علی رضائی
مربی دکترای تخصصی
- دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر

http://computer.srbiau.ac.ir/index.php/faculty/rezaei

Google Scholar Scopus
طاهر

طاهر رضازاده سراسکانرود

استادیار
دانشکده عمران، معماری و هنر
طاهر رضازاده سراسکانرود
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده عمران، معماری و هنر

https://faculty.srbiau.ac.ir/t-rezazadeh/fa

Google Scholar Research GATE

محمدرضا رضوی

استادیار
دانشکده مدیریت و اقتصاد
محمدرضا رضوی
استادیار دكتری حرفه ای
- دانشکده مدیریت و اقتصاد

https://faculty.srbiau.ac.ir/m-razavi/fa

شهنوش

شهنوش رفیع بخش

استادیار
دانشکده علوم پایه
شهنوش رفیع بخش
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم پایه

https://rafibakhsh.ir

Google Scholar ORCID
مهدی

مهدی رمضانی

استادیار
دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
مهدی رمضانی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

https://faculty.srbiau.ac.ir/m-ramezani/fa

احسان

احسان رمضانی فرد

استادیار
دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
احسان رمضانی فرد
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

https://faculty.srbiau.ac.ir/e-ramezanifard/fa

Google Scholar