سامانه وب‌‌گاه اعضای هیات علمی

 
 
نمایش ۱۶۳ تا ۱۸۰ مورد از کل ۵۵۰ مورد.
افروز

افروز حق بین

استادیار
مکانیک، برق و کامپیوتر
افروز حق بین
استادیار دکترای تخصصی
۴۴۸۴۸۶۰۱ مکانیک، برق و کامپیوتر

http://www.dr-haghbin.info

Google Scholar

شبنم حقیقت خواجوی

استادیار
علوم کشاورزی و صنایع غذایی
شبنم حقیقت خواجوی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم کشاورزی و صنایع غذایی

https://faculty.srbiau.ac.ir/sh-khajavi/fa

Google Scholar
امیرحسین

امیرحسین حقیقتی

مربی
نفت و مهندسی شیمی
امیرحسین حقیقتی
مربی دکترای تخصصی
- نفت و مهندسی شیمی

https://faculty.srbiau.ac.ir/a-haghighati/fa

Google Scholar Scopus
عادل

عادل حقیقی خیابانیان اصل

دانشیار
علوم تخصصی دامپزشکی
عادل حقیقی خیابانیان اصل
دانشیار دکترای تخصصی
- علوم تخصصی دامپزشکی

https://faculty.srbiau.ac.ir/a-haghighi/fa

آزاده حکمت

استادیار
علوم و فناوری‌های همگرا
آزاده حکمت
استادیار فوق دكتری
- علوم و فناوری‌های همگرا

https://faculty.srbiau.ac.ir/a-hekmat/fa

Google Scholar Scopus ORCID Research GATE

کریم حمدی

دانشیار
مدیریت و اقتصاد
کریم حمدی
دانشیار دكتری حرفه ای
- مدیریت و اقتصاد

https://faculty.srbiau.ac.ir/k-hamdi/fa

محمدرضا حنطه زاده

دانشیار
علوم و فناوری‌های همگرا
محمدرضا حنطه زاده
دانشیار دكتری حرفه ای
- علوم و فناوری‌های همگرا

https://faculty.srbiau.ac.ir/m-hantehzadeh/fa

پرهام حیاتی

استادیار
عمران، معماری و هنر
پرهام حیاتی
استادیار دکترای تخصصی
- عمران، معماری و هنر

https://faculty.srbiau.ac.ir/p-hayati/fa

کریم حیاتی آشتیانی

استادیار
ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی
کریم حیاتی آشتیانی
استادیار دكتری حرفه ای
- ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی

https://faculty.srbiau.ac.ir/k-hayati/fa

نسیم حیاتی رودباری

دانشیار
علوم و فناوری‌های همگرا
نسیم حیاتی رودباری
دانشیار دکترای تخصصی
- علوم و فناوری‌های همگرا

https://faculty.srbiau.ac.ir/n-hayati/fa

Google Scholar

کامبیز حیدرزاده هنزایی

دانشیار
مدیریت و اقتصاد
کامبیز حیدرزاده هنزایی
دانشیار دکترای تخصصی
- مدیریت و اقتصاد

https://faculty.srbiau.ac.ir/k-heidarzadeh/fa

Google Scholar Scopus
رضا

رضا حیدری

استادیار
علوم و فناوری‌های همگرا
رضا حیدری
استادیار دكتری حرفه ای
- علوم و فناوری‌های همگرا

https://faculty.srbiau.ac.ir/r-heidari/fa

امیر

امیر حیدری نسب

دانشیار
نفت و مهندسی شیمی
امیر حیدری نسب
دانشیار دکترای تخصصی
۴۴۸۶۸۵۵۵ نفت و مهندسی شیمی

https://faculty.srbiau.ac.ir/a-heidari/fa

Google Scholar Scopus ORCID
حبیب اله

حبیب اله خادمی اسلام

استاد
منابع طبیعی و محیط زیست
حبیب اله خادمی اسلام
استاد دکترای تخصصی
- منابع طبیعی و محیط زیست

https://faculty.srbiau.ac.ir/h-khademi/fa

فاطمه

فاطمه خان محمدی

استادیار
ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی
فاطمه خان محمدی
استادیار دکترای تخصصی
- ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی

https://faculty.srbiau.ac.ir/f-khanmohamadi/fa

زهرا خرازی محمدوندی آذر

استادیار
ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی
زهرا خرازی محمدوندی آذر
استادیار دکترای تخصصی
- ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی

https://faculty.srbiau.ac.ir/z-kharazi/fa

محسن خردمند سعدی

مربی
فنی و مهندسی
محسن خردمند سعدی
مربی کارشناسی ارشد
- فنی و مهندسی

https://faculty.srbiau.ac.ir/m-kheradmand/fa