سامانه وب‌‌گاه اعضای هیات علمی

 
 
فیلتر شده بر اساس : فنی و مهندسی
نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۵۶ مورد.
فرهود

فرهود آذرسینا

استادیار
فنی و مهندسی
فرهود آذرسینا
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی

https://faculty.srbiau.ac.ir/f-azarsina/fa

Google Scholar
رضا

رضا آقائی طوق

استادیار
فنی و مهندسی
رضا آقائی طوق
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی

http://faculty.srbiau.ac.ir/r-aghaei/en

Google Scholar Scopus
کاوه

کاوه آهنگری

دانشیار
فنی و مهندسی
کاوه آهنگری
دانشیار دکترای تخصصی
۴۴۸۶۸۴۰۴ فنی و مهندسی

https://faculty.srbiau.ac.ir/k-ahangari/fa

Google Scholar

محمد اردستانی

استادیار
فنی و مهندسی
محمد اردستانی
استادیار دكتری حرفه ای
- فنی و مهندسی

https://faculty.srbiau.ac.ir/m-ardestani/fa

کاوه ارزانی

دانشیار
فنی و مهندسی
کاوه ارزانی
دانشیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی

https://faculty.srbiau.ac.ir/k-arzani/fa

محمد

محمد اسدیان قهفرخی

استادیار
فنی و مهندسی
محمد اسدیان قهفرخی
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی

https://faculty.srbiau.ac.ir/m-asadian/fa

آرمین اسمعیل زاغی

استادیار
فنی و مهندسی
نیلوفر

نیلوفر اصلاحی

استادیار
فنی و مهندسی
نیلوفر اصلاحی
استادیار فوق دكتری
- فنی و مهندسی

https://faculty.srbiau.ac.ir/n-eslahi/fa

Google Scholar
میترا

میترا اطهری علاف

استادیار
فنی و مهندسی
میترا اطهری علاف
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی

https://faculty.srbiau.ac.ir/m-athari/fa

محمد رضا افشار مقدم زنجانی

استادیار
فنی و مهندسی
محمد رضا افشار مقدم زنجانی
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی

https://faculty.srbiau.ac.ir/m-afshar/fa

مرتضی اکبری

استادیار
فنی و مهندسی
مرتضی اکبری
استادیار -
- فنی و مهندسی

https://faculty.srbiau.ac.ir/mo-akbari/fa

فرشید

فرشید باباپور مفرد

استادیار
فنی و مهندسی
فرشید باباپور مفرد
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی

https://faculty.srbiau.ac.ir/f-babapour/fa

محمد

محمد باوند وندچالی

استادیار
فنی و مهندسی
محمد باوند وندچالی
استادیار دكتری حرفه ای
- فنی و مهندسی

https://faculty.srbiau.ac.ir/m-bavand/fa

ناهید پیرهادی تواندشتی

استادیار
فنی و مهندسی
ناهید پیرهادی تواندشتی
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی

https://faculty.srbiau.ac.ir/n-pirhady/fa

Google Scholar

غلامرضا جهان فرنیا

دانشیار
فنی و مهندسی
غلامرضا جهان فرنیا
دانشیار دكتری حرفه ای
- فنی و مهندسی

https://faculty.srbiau.ac.ir/gh-jahanfarnia/fa

سید محمد حاجی مولانا

استادیار
فنی و مهندسی
سید محمد حاجی مولانا
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی

https://faculty.srbiau.ac.ir/m-molana/fa

اصغر

اصغر حدادی

استادیار
فنی و مهندسی
اصغر حدادی
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی

https://faculty.srbiau.ac.ir/a-haddadi/fa