فرهاد حسین زاده لطفی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۰دبیری ریاضیدانشگاه یزد
کارشناسی ارشد۱۳۷۴ریاضی کاربردیدانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
دکترای تخصصی۱۳۷۸ریاضی کاربردی - تحقیق در عملیاتدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه ریاضی دانشکده علوم پایهمدرس گروه ریاضیرسمی قطعیتمام وقت۲۳

سوابق اجرایی

 1.  
 • مدیر گروه ریاضی کارشناسی ارشد واحد علوم و تحقیقات در سال ۱۳۸۳
 • معاون دانشکده علوم پایه واحد علوم و تحقیقات در سال ۱۳۸۴
 • رئیس دانشکده علوم پایه واحد علوم و تحقیقات در سالهای ۱۳۸۵ الی ۱۳۸۷
 • معاون پژوهشی واحد علوم و تحقیقات در سالهای ۱۳۸۷ الی ۱۳۹۱
 • مدیر مسئول مجله علمی پژوهشی ریاضیات صنعتی از سال  ۱۳۸۷ تا کنون
 • سردبیر مجله بین المللی تحلیل پوششی داده ها و تئوری تصمیم
 • دبیر کمیته علمی ششمین کنفرانس سیستمهای فازی ایران و اولین کنقرانس سیستمهای فازی در جهان اسلام در سال ۱۳۸۶
 • دبیر کمیته علمی پنجمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها در سال ۱۳۹۲
 • معاون پژوهش و فناوری واحد علوم و تحقیقات در سال ۱۳۹۲
 • رئیس واحد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی از سال ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۴
 • عضو شورای دانشگاه آزاد اسلامی از سال ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۶
 • عضو شورای راهبردی پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی از سال ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۶
 • عضو شورای برنامه ریزی دانشگاه آزاد اسلامی از سال ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۶
 • عضو شورای گسترش دانشگاه آزاد اسلامی از سال ۱۳۹۲  الی ۱۳۹۶
 • مشاور رئیس دانشگاه و عضو شورای مجازی بخشنامه هادر دانشگاه آزاد اسلامی از سال ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۶
 • عضو کمیته نظام مدیریت اسلامی شدن دانشگاه ها و مراکز آموزشی از سال ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۶
 • معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی از سال ۹۴ الی ۱۳۹۶
 • عضو شورای سازمان سما از سال ۹۴ الی ۱۳۹۶
 • عضو کمیسیون گسترش وزترت علوم تحقیقات و فناوری از سال ۱۳۹۴  الی ۱۳۹۶
 • عضو کمیته آموزش عالی یونسکو از سال ۱۳۹۲  الی ۱۳۹۶
 • رییس انجمن ایرانی تحلیل پوششی داده ها از سال ۱۳۹۶ تا کنون
 1.  
 • پژوهشگر برتر منطقه ۸ در سال ۱۳۸۲
 • پژهشگر برتر کشور در سال ۱۳۸۵
 • پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۱۳۸۶
 • پژهشگر برتر کشور در سال ۱۳۸۷
 • مدیر پژوهشی برتر کشور ۱۳۸۹
 • مدیر پژوهشی برتر دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۰
 • انتخاب مقاله برتر در سلسله همایشهای چشم انداز ایران ۱۴۰۴ در سال ۱۳۹۰
 • انتخاب مقالات زیر از سوی مجله

Applied Mathematics and Computation

   به عنوان ۱۰ مقاله برتر از نظر ارجاع (Top Sited) بین سالهای ۲۰۰۵ الی ۲۰۱۰

 1. An algorithmic method to extend TOPSIS for decision-making problems with interval data
 2. Extension of the TOPSIS method for decision-making

problems with fuzzy data

 

 • برنده جایزه ویژه امام خمینی(ره)-نشان برنز - دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۱۳۹۴

 

۱- تحقیق در عملیات

۲- بهینه سازی

۳- تئوری تصمیم گیری

۴- تحلیل پوششی داده ها

۵- عدم قطعیت