فرزانه حاجی حسنی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۵اقتصاد نظریدانشگاه تهران
کارشناسی ارشد۱۳۷۹اقتصاد توسعه و برنامه ریزیدانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
دکترای تخصصی۱۳۸۹اقتصاد بین الملل-اقتصاد سنجیدانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقاتعضو هیات علمی گروه اقتصادرسمی آزمایشیتمام وقت

سوابق اجرایی

مدیر گروه مدیریت گردشگری، مدیریت هتلداری و مدیریت صنایع مبلمان و دکوراسیون

اقتصاد خرد- اقتصاد کلان- توسعه اقتصادی- اقتصادبین الملل-تجارت الکترونیک-اقتصادگردشگری-روش تحقیق- اصول بودجه- تحلیل آماری-کاربرد آمار در مدیریت-تئورهای اقتصادی و سیر تحول تکنولوژی-توسعه و تکنولوژی-اقتصادفرهنگ

کارشناس بررسیهای اقتصادی و تعیین استانداردها- شرکت مخابرات استان تهران

ممیز مالی-شرکت مخابرات استان تهران

اقتصاد-بازرگانی آمار-تکنولوژی و اقتصاد-فرهنگ و اقتصاد

سوابق پژوهشی

سمینار ارتباطات اجتماعی در دانشگاه

عضو هیات تحریریه در فصلنامه پژوهشهای جدید در مدیریت و حسابداری

ساعات حضور

شنبه از ۱۰ تا ۱۵

یکشنبه از ۹ تا ۱۷

دوشنبه از ۱۰ تا ۱۸:۳۰

چهارشنبه از ۱۰ تا ۱۶