ساعات حضور

ترم اول 97

دوشنبه 9 تا 12 ساختمان فیزیک پلاسما کلاس طراحی اجزا

چهارشنبه 7/5 تا 10/15 ساختمان فنی مهندسی کلاس مکانیک ضربه

چهارشنبه 13/5 تا 16 ساختمان فنی مهندسی کلاس زبان تخصصی ارشد سازه دریایی

پنجشنبه 14 تا 16 ساختمان علوم پایه کلاس زبان تخصصی دکتری سازه دریایی

غیر از موارد فوق که در کلاس هستم، روزهای هفته شنبه تا چهارشنبه و در مواردی پنجشنبه از صبح تا عصر در دانشگاه هستم. لطفا برای ملاقات حضوری تماس حاصل فرمایید.