بهرام ثقفیان

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۴مهندسی عمرانصنعتی اصفهان
کارشناسی ارشد۱۳۶۸مهندسی عمران - هیدرولیکدانشگاه ایالتی کلرادو
دکترای تخصصی۱۳۷۱مهندسی عمران - هیدرولوژی و منابع آبدانشگاه ایالتی کلرادو
فوق دكتری۱۳۷۴کاربرد GIS در شبیه سازی هیدرولوژیکیدانشگاه ایلینویز

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو گروه تخصصی مهندسی عمرانآزمایشی(تنظیم نشده)

سوابق اجرایی

تدریس بیش از 150 واحد از دروس ارشد و دکتری از سال 1375 در دانشگاه آزاد اسلامی (واحدهای علوم و تحقیقات، تهران جنوب، تهران مرکزی) و دانشگاه های سراسری (شریف، امیرکبیر، خواجه نصیر، علم و صنعت، چمران، عباسپور و ...) شامل:

  • تحلیل سیستم منابع آب
  • کاربرد RS و GIS در منابع آب
  • مدل های هیدرولوژیکی
  • مدلسازی جریان و کیفیت آب
  • هیدرولوژی حوضه های کوچک و شهری
  • کنترل سیلاب
  • هیدرومتئورولوژی
  • هیدرولوژی مهندسی
  • روش تحقیق

هیئت علمی، گروه عمران - آب، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی از 1381 تاکنون