سیدبابک فرزانه

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی۱۳۷۲زبان و ادبیات عربواحد علوم و تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
واحد علوم و تحقیقاتعضو هیأت علمیقطعیتمام وقت۲۴

سوابق اجرایی

آموزش زبان عربی

ترجمه از عربی به فارسی 

دستور زبان عربی

 روش تحقیق

زبان شناسی عربی

متون دوره های مختلف ادبی

نقد ادبی

واژه شناسی قرآن

 

معاون آموزشی واحد تهران شمال
مدیر گروه زبان و ادبیات عرب واحد تهران شمال
سر دبیر و عضو هیات تحریریه مجله علمی پژوهشی صحیفه مبین 
عضو شورای قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی
عضو کمیته گزینش و حمایت از پایان نامه های برتر فرهنگی -قرآنی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ  و ارشاد اسلامی 
عضو شورای انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی
مدیر کل آموزش فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی
عضو گروه علمی زبان و ادبیات چهارمین جشنواره بین المللی فارابی
عضو هیات داوران کتاب فصل و کتاب سال کشور
رییس پژوهشکده قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی
سرپرست پژوهشکده مطالعات میان فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی
مدیر کارگروه تخصصی علوم انسانی هیات جذب استان تهران
عضو کمیسیون تخصصی گروه زبان و ادبیات هیأت ممیزه دانشگاه آزاد اسلامی
مدیر گروه تخصصی زبان و ادبیات عرب دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

عضو شورای انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

سرپرست حوزه ریاست واحد علوم و تحقیقات

ساعات حضور

از شنبه تا چهارشنبه با تعیین وقت قبلی