بهزاد ابراهیمی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۴مهندسی برق-الکترونیکدانشگاه تهران
کارشناسی ارشد۱۳۸۸مهندسی برق الکترونیکدانشگاه تهران
دکترای تخصصی۱۳۹۳مهندسی برق الکترونیکدانشگاه تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)تمام وقت

ساعات حضور

  ۸-۱۰:۱۵ ۱۰:۱۵-۱۲:۴۵ ۱۳-۱۵:۴۵  
شنبه            اتاق تا ۹:۲۰     آزمایشگاه برق از ۹:۲۰        اتاق تا ۱۴  
یکشنبه               اتاق                اتاق          اتاق تا ۱۴  
دوشنبه           جلسه گروه              اتاق  

     روش تحقیق تا ۱۴:۵۰ کلاس ۳۱۰

 
 
سه شنبه              اتاق                اتاق          توان پایین کلاس ۳۱۰  
چهارشنبه

    سیستم دیجیتال ۱ کلاس ۳۱۰

       VLSI  کلاس ۳۱۰        اتاق تا ۱۴