علی زارع

دانشجویان محترم حتما قبل از تشریف فرمایی از طریق ای میل اطلاع رسانی نمایید .

alizare@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۷حقوق قضاییدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
کارشناسی ارشد۱۳۸۱حقوق خصوصی ، حقوق تجارتدانشگاه اروپایی استراسبورگ ، فرانسه
دکترای تخصصی۱۳۸۴حقوق قضایی ، حقوق تجارتدانشگاه اروپایی استراسبورگ ، فرانسه

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده حقوقعضو گروه تخصصی حقوق خصوصیرسمی آزمایشیتمام وقت۱۲

سوابق اجرایی

مشاغل  و همکاری 
1.    ***- 1395    مدیر مسئول نشریه " تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری " 
2.    ****- 1394    عضو کمیته سازش سازمان بورس اوراق بهاردار
3.    1395-1394    مدیر داخلی نشریه دانشنامه حقوق و سیاست
4.    1395-1393    معاون آموزشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی واحد علوم و تحقیقات 
5.    1395-1393    مدیر پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی واحد علوم و تحقیقات 
6.    1392 - 1391    عضو کمیته فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی
7.    1391- 1389    عضو شورای آموزشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات
8.    1391 - 1389    رئیس شورای انتشارات واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی 
9.    1390 - 1390    سرپرست معاونت آموزشی و دانشجویی واحد الکترونیکی
10.    1391 - 1390    عضو شورای فرهنگی دانشگاه جامع علمی کاربردی چرم تهران
11.    ****-  1389    عضو هیات تحریریه مجله " international journal of information, security and systems management” دانشگاه آزاد اسلامی واحد مجازی
12.    1393-1389    مدیر گروه حقوق خصوصی کارشناسی ارشد واحد الکترونیکی
13.    1392-1389    مشاور مدیر عامل و رییس کمیته تطبیق مقررات بانک دی 
14.    ****-1387    مشاور و مدیر حقوقی و وکیل شرکت های تجاری:  سما میکرو (1385)، جی پورنر پارس(1389)، بانک دی(1388)، تجارت "بانک شهر"(1390-1391) ، سداد"بانک ملی" (1392)، تجارت الکترونیک دی" بانک دی"(95-1393)، ستاره مشرق زمین"صندوق بازنشستگی بانک ها" (1397-1393)، سیدکو"بانک ملی"(1393)، سیمان شمال(1393)، کارگزاری بانک دی (1395) ، گوهرطلایی پاسارگاد (1396-1395)، فراز اندیشان سامانه گسترصبا(1396-97) ،( اندیشه معین 1395-1397).
15.    ****-1387    وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی 
16.    1392-1386      معاون پژوهشی و فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد الکترونیکی 
17.    1390- 1385    مدیر پژوهشی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات 
18.    1393- 1385    مدیر داخلی نشریه حقوق و سیاست، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی،  واحد علوم و تحقیقات 
19.    ****- 1385    عضو کمسیون حقوقی و قضائی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام 
20.    1389 -1384     عضو هیات مدیره شرکت ماد سیستم 
21.    1386-1384     عضو کمسیون حقوقی و قضائی مرکز تحقیقات شورای نگهبان
22.    ****-۱۳۸۴    استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
23.    ۱۳۸۱-1381    عضو کمیته تنقیح  برای تدوین  قانون  جامع جهانگردی  در ایران ، وزارت ارشاد
 


آموزشی ) تدریس) 
کارشناسی از سال 1384    کارشناسی ارشد از سال 1385    دکتری از سال1389 
o    حقوق تجارت 1،2،3،4
o    حقوق اساسی 
o    حقوق مدنی
o    حقوق ثبت   
o    ترجمه ساده زبان ابیات فرانسه  

 o    حقوق بازرگانی
o    حقوق بازرگانی بین الملل 
o    حقوق تجارت بین الملل
o    حقوق تجارت
o    حقوق اساسی 
o    حقوق شهری  
o    حقوق مالکیت فکری
o    داوری بین الملل
o    مسایل حقوقی تجارت الکتونیکی  

 o    حقوق تجارت بین الملل
o    حقوق تجارت
o    مسئولیت بین المللی دولت
o    در حقوق بین الملل محیط زیست
o    حقوق مالی 
 

ساعات حضور

روز یکشنبه ساعت : ۱۶.۴۰-۱۳

روز دوشنبه از ساعت : ۱۶.۴۰-۱۴.۵۰

روز سه شنبه از ساعت : ۱۱.۳۰-۷.۳۰

روز چهارشنبه از ساعت های ۱۱- ۸ و ۱۴-۱۱