علی توکلان

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتریبرنامه ریزی شهری
کارشناسی ارشدبرنامه ریزی شهری
کارشناسیمهندسی عمران - عمران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
علوم و تحقیقات تهران(تنظیم نشده)تمام وقت