سیدعلیرضا حاجی سیدمیرزاحسینی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۳مهندسی بهداشت حرفه ایدانشکده HSE شهید بهشتی
کارشناسی ارشد۱۳۸۵مهندسی محیط زیست (گرایش آلودگی هوا)دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دکترای تخصصی۱۳۹۱مهندسی محیط زیستدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده منابع طبیعی و محیط زیستعضو گروه تخصصی مهندسی محیط زیستپیمانیتمام وقت۱۰

سوابق اجرایی

 1. مدیر پژوهش دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست (۱۳۹۷)
 2. عضو هیات علمی تمام وقت گروه مهندسی محیط زیست  و HSE ، استادیار پایه ۱۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (1388-1397)
 3. سرپرست گروه مهندسی انرژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (1392-1393)
 4. کارشناس ارشد بخشHSE  ، آلودگی هوا و انرژی تجدیدپذیر، مرکز تحقیقات و مطالعات محیط زیست و انرژی  (CEERS)- (1393-1383)
 5. عضو هیات مدیره و بازرس انجمن متخصصان محیط زیست ایران- (1397-1382)
 1. اندازه‌گیری و ارزیابی آلودگی هوا، آلودگی هوا و روش کنترل، مدیریت پسماند  و مواد زائد خطرناک
 2. مبانی بهداشت حرفه‌ای، مبانی ایمنی صنعتی، شناخت فرآیندهای صنعتی، ایمنی برق،  ایمنی حمل و نقل
 3. مدیریت انرژی در صنعت،انرژی و محیط زیست، انرژی های تجدید پذیر
 4. مبانی کامپیوتر، آمار حیاتی، روش تحقیق و مقاله نویسی

1) استقرار نظام مدیریت زیست محیطی، ایزو 14001 در شهرداری منطقه 1 تهران

2) استقرار نظام مدیریت زیست محیطی، ایزو 14001 در شهرداری منطقه 10 تهران

3) انجام مطالعات پایه و ارزیابی اثرات زیست محیطی میدان نفتی رشادت (اندازه گیری آلاینده‌های هوا و پارامترهای جوی)

4) ارزیابی اثرات زیست محیطی  منطقه خشت (اندازه گیری آلایندههای هوا و پارامترهای جوی)

5) انجام ممیزی انرژی در یکی از ساختمانهای‌ بیمه دانا

6) انجام مطالعات پایه و ارزیابی اثرات زیست محیطی میدان نفتی رسالت و هنگام (اندازه گیری آلایندههای هوا و پارامترهای جوی)

7)طراحی و ساخت سیستم های خورشیدی در واحد علوم و تحقیقات (مدیر پروژه و طراح)

8) احداث نیروگاه خورشیدی 12 کیلو واتی در  واحد علوم و تحقیقات

9) پتانسیل سنجی بکارگیری از انرژی های تجدید پذیر در روستاهای کردستان

10) سایر پروژه‌ها مرتبط دیگر در زمینه های مرتبط با HSE

 1. اندازه‌گیری و ارزیابی آلودگی هوا، آلودگی هوا و روش کنترل، مدیریت پسماند  و مواد زائد خطرناک
 2. مبانی بهداشت حرفه‌ای، مبانی ایمنی صنعتی، شناخت فرآیندهای صنعتی، ایمنی برق،  ایمنی حمل و نقل
 3. مدیریت انرژی در صنعت،انرژی و محیط زیست، انرژی های تجدید پذیر
 4. مبانی کامپیوتر، آمار حیاتی، روش تحقیق و مقاله نویسی

سوابق پژوهشی

1- عضو هیات مدیره  انجمن متخصصان محیط زیست ایران

2- عضو انجمن انرژی ایران

3- عضویت در سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ایران

4- عضو کمیته محیط زیست، مرکز علوم و فن آوری های پیشرفته دانشگاه آزاد اسلامی

5- عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی