امیرحسین جاوید

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد۱۳۷۳مهندسی عمراندانشگاه شیراز
دکترای تخصصی۱۳۸۱مهندسی محیط زیستواحد علوم و تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو هیأت علمیقطعیتمام وقت۲۳

سوابق اجرایی

 •  رئیس دانشکده علوم و فنون دریایی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی (1388 تا 1396)
 • مسئول راه اندازی دوره های کارشناسی ارشد و دکتری در واحد بین الملل قشم و اجرای تفاهم نامه مربوطه (1394 تا 1396)
 • دبیر شورای برنامه ریزی پژوهشگاه بین المللی  علوم و فنون دریایی دلوار (1387 تا 1396)
 • عضو شورای پژوهشی واحد علوم و تحقیقات (1393 تا 1397)
 • رئیس شورای پژوهشی دانشکده علوم و فنون دریایی (1391 تا 1396)
 • عضو کمیته تخصصی صنایع دریایی (1382 تا 1396)
 • مسئول اجرای تفاهم نامه های واحد علوم و تحقیقات با سازمان زمین شناسی، ستاد محیط زیست شهرداری تهران (1393 تا 1396)
 • رئیس  بخش مهندسی اقیانوس و آلودگی دریا ، مرکز تحقیقات و مطالعات محیط زیست وانرژی (1382 تا 1390)
 • مدیر گروه صنایع دریایی ، دانشکده علوم و فنون دریایی ، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی (1384-1392)
 • عضو کمیته فنی کشتی ها و فناوری های دریایی /شناورهای کوچک (1391-1392)
 • عضو کمیته تخصصی آب شیرین کن های مرکز فناوری های نوین دانشگاه (CAST)

استاد نمونه دانشگاه در سال  های 1385 و 1394

 • ریاضیات عالی مهندسی/ ریاضیات مهندسی پیشرفته
 • مدلینگ و کاربرد آن در مهندسی محیط زیست
 • مدل سازی عددی پیشرفته در اقیانوس شناسی
 • تصفیه آب های صنعتی
 • مدیریت کیفی منابع آب
 • مدل سازی آب های سطحی
 • مدل سازی آب های زیر زمینی
 • انتقال و توزیع آب
 • تصفیه فاضلاب
 • تصفیه آب
 • مهندسی رودخانه
 • جمع آوری و کنترل فاضلاب و آب های سطحی
 • آلودگی دریا و روش های کنترل
 • سردبیر مجله International Journal of  MArine Science and Technology (IJMASE) (1390 تا کنون)
 • عضو هیات تحریریه مجله علمی پژوهشی " علوم و تکنولوژی محیط زیست" (1389 تاکنون)
 • عضو هیات تحریریه مجله علمی پژوهشی " پایداری، توسعه و محیط زیست" (1393 تاکنون)
 • عضو هیات تحریریه مجله علمی پژوهشی " اکوبیولوژی تالاب" (1390 تا کنون)

سوابق پژوهشی

دبیر اولین دوره مسابقات ملی روبات آبزیان - آبان ماه 1396

 • سردبیر مجله International Journal of  MArine Science and Technology (IJMASE) (1390 تا کنون)
 • عضو هیات تحریریه مجله علمی پژوهشی " علوم و تکنولوژی محیط زیست" (1389 تاکنون)
 • عضو هیات تحریریه مجله علمی پژوهشی " پایداری، توسعه و محیط زیست" (1393 تاکنون)
 • عضو هیات تحریریه مجله علمی پژوهشی " اکوبیولوژی تالاب" (1390 تا کنون)
 • عضو انجمن علوم و فنون دریایی
 • عضو انجمن نفت ایران
 • عضو کمیته ملی انرژی ، شورای جهانی انرژی
 • عضو انجمن مهندسی منابع آب
 • عضو انجمن متخصصین محیط زیست ایران
 • عضو انجمن ارزیابان محیط زیست

ساعات حضور