علیرضا ایرانبخش

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده)زیست شناسی علوم گیاهیخوارزمی
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)زیست شناسی-سلولی تکوینیتهران شمال
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)زیست شناسی-سلولی تکوینیعلوم وتحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقاترییس دانشکده علوم پایهرسمی قطعیتمام وقت۲۶

سوابق اجرایی

 1. رییس دانشکده علوم پایه واحد علوم و تحقیقات از اردیبهشت ۱۳۹۸
 2. مدیر کل دفتر توسعه و پشتیبانی شبکه های آزمایشگاهی و تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی از ۹/۴/۱۳۹۳ تا ۱۷/۱۰/۱۳۹۶
 3. رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد جامع رودهن از ۴/۶/۱۳۹۱ تا ۲۵/۱/۹۳
 4. رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بسیار بزرگ علی آبادکتول از سال ۱۳۸۵ تا ۳/۶/۱۳۹۱
 5. معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بسیار بزرگ گرمسار از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۸۵
 6. مدیر گروه­های آموزشی زیست شناسی و مهندسی کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳
 1. استاد نمونه دانشگاه آزاد اسلامی سال ۱۳۸۷
 2. پژوهشگر برگزیده دانشگاه آزاد اسلامی، سال­های ۱۳۸۶ و ۱۳۹۰
 3. استاد نمونه بسیجی کشور سال ۱۳۸۸
 4. رئیس برتر دانشگاه آزاد اسلامی در شصت­ و ­دومین اجلاس سراسری دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۱۳۸۹
 5. کسب مدال طلا مسابقات بین المللی اختراعات، سئول- کره جنوبی در سال ۲۰۱۶
 6. کسب مدال طلا و اخذ جایزه ویژه بهترین ایده از مسابقات بین المللی اختراعات و ابتکارات مالزی ITEX۲۰۱۱ برای اختراع پمپ وریدی توسعه­ یافته با مواد هوشمند در سال ۲۰۱۱
 7. انتخاب به عنوان مولف برتر کتاب در دومین جشنواره فرهیختگان ۱۳۹۳ بخاطر کتاب با عنوان "بیومث آرت"
 8. مدیر توانمند دانشگاه در حمایت از جوانان پژوهشگر در تولید علم در سال ۱۳۹۱
 9. رئیس شورای فرهنگی برتر دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۱۳۸۹
 10. رئیس برگزیده دانشگاه در تبیین سند چشم ­انداز ایران ۱۴۰۴ در سال ۱۳۸۸
 11. مدیر نمونه پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی در اولین جشنواره فرهیختگان سال ۱۳۹۰
 12. پژوهشگر برگزیده منطقه ده دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۱۳۸۹  
 13. پژوهشگر برگزیده  استان سمنان، سال ۱۳۸۳
 14. محقق برگزیده واحد دانشگاهی از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۳
 1. استاد راهنمای دوره پسا دکتری  ( Post Doc )واحد علوم و تحقیقات
 2. ترجمه و تالیف ۲۰ جلد کتاب دانشگاهی
 3. چاپ ۱۳۰ مقاله ISC, ISI و علمی ­پژوهشی در مجلات معتبر علمی
 4. ارائه ۷۱ مقاله در کنگره­های بین­المللی و کنفرانس­های ملی
 5. ثبت ۶ ژن در بانک ژن (NCBI)
 6. ثبت رسمی ده اختراع علمی
 7. تدوین ۶ استاندارد ملی و بین المللی
 8. اجرای ۵ طرح برون دانشگاهی
 9. اجرای۱۲ طرح تحقیقاتی در دانشگاه آزاد اسلامی
 10. رییس انجمن کشت سلول و بافت گیاهی ایران  مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سال۱۳۹۱ تا کنون
 11. عضو هیات مدیره اتحادیه انجمن های علوم زیستی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سال۱۳۹۷ تا کنون
 12. عضو هیات مدیره انجمن زیست شناسی ایران- مصوب وزارت علوم تحقیقات و فناوری از سال ۱۳۹۵ تا کنون
 13. عضو انجمن علمی گیاهان دارویی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 14. عضو هیات تحریریه مجله علمی پژوهشی زیست شناسی تکوینی دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال مصوب وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
 15. عضو هیات تحریریه مجله علمی پژوهشی فیزیولوژی محیطی گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی گرگان  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 16. سردبیر و عضو هیات تحریریه مجله علمی پژوهشی زیست شناسی سلولی مولکولی گیاهی، واحد گرمسار
 17.  دبیر علمی اولین کنفرانس ملی نانو ( از سنتز تا صنعت)  سال ۱۳۹۷
 18. دبیر کمیته ویژه توسعه فناوری سلول های بنیادی دانشگاه آزاد اسلامی از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷
 19. مدیر گروه مطالعات زیرساختی و زیست محیطی در پژوهشکده چشم انداز و آینده پژوهیتا ۱۳۹۷
 20. مدیر گروه تخصصی زیست شناسی و پلاسما (زیست پلاسما) مرکز تحقیقات فیزیک پلاسما دانشگاه آزاد اسلامی از سال ۱۳۹۴ تا کنون
 21. عضو کمیسیون دائمی پژوهشکده چشم انداز و آینده پژوهیتا ۱۳۹۷
 22. دبیر شورای سیاستگذاری توسعه شبکه آزمایشگاهی از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷
 23. ارائه ۵ مقاله در سطح مناطق ۸  و ۱۰ دانشگاه آزاد اسلامی
 24. استاد راهنما و مشاور دوره­های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی
 25. عضو شورای علمی پژوهشی مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی تا ۱۳۹۶

سوابق پژوهشی

 1. عضو انجمن زیست ­شناسی ایران
 2. عضو انجمن کشت سلول و بافت گیاهی ایران
 3. عضو انجمن گیاهان دارویی ایران