طرح های تحقیقاتی

 

ردیف

عنوان طرح پژوهشی

1

مطالعه امکان‏ سنجی احداث کارخانه تولید خمیر و کاغذ چاپ و تحریر با استفاده از ماده اولیه باگاس (تفاله نیشکر)