مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱بررسی ویژگیهای زئولوژیکی روغن حاصل از3واریته زیتون در فرایند رنگ بریپیمان مهستی، محمد علی شریعتی، مهرداد قوامی، امیرهومن حمصیدومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی1392
۲بررسی فرایند رنگبری برتشکیل میزان استیگماستا 5.3 دی ان درروغن 5 واریته روغن زیتون ایرانیپیمان مهستی، محمد علی شریعتی، مهرداد قوامی، امیرهومن حمصیدومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی1392
۳بررسی تشکیل میزان استیگماستا 5.3 دی ان درفرایند بوگیری روغن 5 واریته زیتون ایرانیپیمان مهستی، محمد علی شریعتی، مهرداد قوامی، امیرهومن حمصیدومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی1392
۴بررسی اثر ذرات نانو سیلیس بر ویژگی های مکانیکی و فیزیکی چوب پلاستیک از الیاف باگاسعلیرضا ملامحمدعلی، امیر هومن حمصیاولین همایش ملی و کارگاه های تخصصی علوم و فناوری نانو1392
۵مطالعه اثر کهنه سازی برخی از یون های عناصر واسطه بر مشخصه زردی 1 نمونه کاغذ شیمیایی مکانیکی کارخانه چوب و کاغذ مازندران و راه های کاهش آنمحمد نعمتی، امیرهومن حمصیجنگل و صنایع چوب و کاغذ1389
۶مقایسه اثر بازیافت در حالت بدون تیمار (اثر خشک شدن) و با تیمار مکانیکی (پالایش) بر ویژگی های خمیر کاغذ سودای باگاسپریزاد شیخی، طلایی پور، امیرهومن حمصی، خادمی اسلامجنگل و صنایع چوب و کاغذ1389
۷بررسی قابلیت تولید خمیر کاغذ نیمه شیمیایی سولفیت خنثی از باگاس برای ساخت کاغذ فلوتینگاحمد ثمریها، امیرهومن حمصی مجید کیاییجنگل و صنایع چوب و کاغذ1389
۸پتانسیل استفاده از باگاس جهت تولید کاغذ فلوتینگ در کارخانه چوب و کاغذ مازندراناحمد ثمریها، امیرهومن حمصیفن آوری های نوین در صنایع چوب و کاغذ1389
۹ویژگی های برتر در تعیین عملکرد و کیفیت آکوستیکی نمونه های چوبیامیرمحمد عبدالهیان سهی، حبیب الله خادمی اسلام، امیرهومن حمصیفن آوری های نوین در صنایع چوب و کاغذ1389
۱۰بررسی ویژگی های بیومتری و ترکیبات شیمیایی باگاسفرزام رمضانی، احمد ثمریها، امیرهومن حمصیفن آوری های نوین در صنایع چوب و کاغذ1389
۱۱Forecasting the MDF Market and its Substitution Rate with Particleboard in IranAmir Hooman HemmasiHolz Innovativ 2005 International Symposium6-10 April 2005
۱۲Delignification and the Paper Making Characteristics of Popolus Deltoides in Different AgesAmir Hooman Hemmasi, M. Faezipour, Sh. RahnemoonIAWPS200527-30 Nov. 2005
۱۳Variations in the Mechanical Properties of Quercus Castaneaefolia Through the Tree Height and Geographical Direction of the Site (Green Moisture Content)Amir Hooman HemmasiInternational Symposium on Wood Sciences24-29 October 2004
۱۴Modeling of Moisture Saturation in the Drying of 7.5 cm Thickness Fagus Orientalis Lumbers in Conventional KilnsAmir Hooman Hemmasi9th INTERNATIONAL IUFRO WOOD DRYING CONFERENC21-26 August 2005
۱۵Prediction of Orthogonal Parallel Cutting Force of Sugar Maple in Saturated and Dry Moisture ContentAmir Hooman Hemmasi3rd International Symposium on Wood Machining21-23 May 2007
۱۶Determination of the Mechanical Properties of Quercus Castaneaefolia of Golband Site in Nowshahr (Air Dried)Amir Hooman HemmasiThe 4-th RCCWS International symposium WOOD STRUCTURE, PROPERTIES AND QUALITY042004-10-13
۱۷Characteristics of composite panel made from Eucalyptus Cameldulensis in IranAmir Hooman Hemmasi8Th Pacific Rim Bio-Based Composites Symposium20-23 Nov 2006
۱۸Feasibility Study of A Pulp and Paper Factory Using Bagasse as raw MaterialAmir Hooman Hemmasi, Hashem NikoumaramInternational Pulp and Paper Conference 200516-18 August 2005
۱۹Application of a Decision support System in managing Timber Production in North of IranAmir Hooman HemmasiFUBUTEC/EUROSIS 200915-17 April 2009
۲۰Infrared Studies of Weathering in Acetylated Beech WoodM. Akhtari, Amir Hooman Hemmasi, S.A. Mirshokraie and M. ArefkhaniThe Third European Conference on Wood Modification15-16 October 2007
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۱ مورد.