امیر هومن حمصی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۴دانش آموخته رتبه اولدانشگاه تهران
کارشناسی ارشد۱۳۷۶دانش آموخته رتبه اولدانشگاه تهران
دکترای تخصصی۱۳۸۰مهندسی منابع طبیعیتیرماه 1380-اولین دانش آموخته رشته در مقطع دکتری گروه تخصصی در سراسر کشور (مابین کلیه دانشگاه های دولتی و آزاد اسلامی)- درج در روزنامه های کثیر الانتشار کشور

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست- عضو و مدیر اسبق گروه تخصصی (کارشناسی ارشد و دکتری)قطعیتمام وقت۱۹

سوابق اجرایی

 

ردیف

سابقه کار

سمت

محل خدمت

1

رئیس دانشکده منابع طبیعی و

 محیط زیست

واحد علوم و تحقیقات

دانشگاه آزاد اسلامی

2

عضو شورای پژوهشی

واحد علوم و تحقیقات

واحد علوم و تحقیقات

دانشگاه آزاد اسلامی

3

مدیر گروه تخصصی

(مقاطع ارشد و دکتری)

واحد علوم و تحقیقات

دانشگاه آزاد اسلامی

 

  1. استاد نمونه منتخب دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
  2. پژوهشگر برتر منتخب واحد علوم و تحقیقات از گروه آموزشی کشاورزی و منابع طبیعی برای شرکت در چهاردهمین جشنواره پژوهشگران و فناوران برتر کشور در وزارت علوم 
  3. پژوهشگر برتر منتخب دبیرخانه منطقه 8 دانشگاه از گروه آموزشی کشاورزی و منابع طبیعی برای شرکت در چهاردهمین جشنواره پژوهشگران و فناوران برتر کشور در وزارت علوم
  4. مولف کتاب تالیف شده برتر منتخب واحد علوم و تحقیقات در گروه کشاورزی و منابع طبیعی به منظور شرکت در جشنواره علمی، پژوهشی و فناوری (فرهیختگان)
  5. مولف کتاب تالیف شده برتر منتخب شورای دبیرخانه منطقه 8 در گروه کشاورزی و منابع طبیعی به منظور شرکت در جشنواره علمی، پژوهشی و فناوری (فرهیختگان)

به زمینه های تدریس مراجعه شود

 

ردیف

سابقه کار

سمت

محل خدمت

1

رئیس دانشکده منابع طبیعی و

 محیط زیست

واحد علوم و تحقیقات

دانشگاه آزاد اسلامی

2

عضو شورای پژوهشی

واحد علوم و تحقیقات

واحد علوم و تحقیقات

دانشگاه آزاد اسلامی

3

مدیر گروه تخصصی

(مقاطع ارشد و دکتری)

واحد علوم و تحقیقات

دانشگاه آزاد اسلامی

 

آمار و احتمالات و طراحی آزمایشات مهندسی

وسایل و روش های اندازه گیری در مهندسی

فیزیک و مکانیک و طراحی مواد مرکب (چند سازه)

روشهای پیشرفته آماری (در رشته های مختلف مهندسی)

اقتصاد مهندسی و اقتصاد تولید 

مدیریت استراتژیک و حسابداری قیمت تمام شده

طراحی فرآیندها در مهندسی و صنایع

ارزیابی زیست محیطی 

رنگبری خمیر کاغذ

کاربرد آمار در مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)

فرآوری خمیر کاغذ

مدیریت بحران

زمان سنجی کاربردی تولید

مدیریت تولید و تحقیقات تولیدی

ارزشیابی اقتصادی و امکان سنجی طرح های سرمایه گذاری

کاربرد کامپیوتر و نرم افزار در علوم و مهندسی

زبان تخصصی در علوم و مهندسی 

روش تحقیق، مقاله و رساله نویسی پیشرفته (در رشته های مختلف مهندسی)

مدل سازی ریاضی و شبیه سازی در علوم و مهندسی

مبانی برنامه ریزی و مدیریت 

کاربرد آمار در مهندسی صنایع، مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست

ساعات حضور

حضور به صورت تمام وقت طی هفته از شنبه تا چهارشنبه