آزاده حکمت

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۴زیست شناسیدانشگاه الزهرا فارغ التحصیل رتبه دوم
کارشناسی ارشد۱۳۸۶بیوفیزیکدانشگاه تهران- فارغ التحصیل رتبه اول
دکترای تخصصی۱۳۹۱بیوفیزیکدانشگاه تهران- فارغ التحصیل رتبه اول
فوق دكتری۱۳۹۳بیوفیزیک- نانومواددانشگاه تهران و ستاد توسعه فناوری نانو

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده علوم و فناوری های همگراعضو گروه تخصصی زیست شناسیپیمانیتمام وقت۵

سوابق اجرایی

مدیر گروه زیست شناسی (مقطع کارشناسی) زیست شناسی سلولی و مولکولی-زیست شناسی گیاهی- میکروبیولوژی-  زیست شناسی عمومی

رتبه اول مسابقات سراسری قرآن و عترت- بخش سیره معصومین ۱۳۹۸

رتبه اول مسابقات سراسری قرآن و عترت- بخش تفسیر قرآن ۱۳۹۷

رتبه اول مسابقات سراسری قرآن و عترت- بخش احکام  ۱۳۹۶

لوح و نشان فارغ التحصیل رتبه اول دانشگاه تهران ۱۳۸۸

لوح تقدیر پژوهشگر برتر دانشگاه تهران ۱۳۹۲

لوح تقدیر استاد نمونه اخلاقی فرهنگی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۸۹

سوابق پژوهشی

رتبه اول مسابقات سراسری قرآن و عترت- بخش سیره معصومین ۱۳۹۸

رتبه اول مسابقات سراسری قرآن و عترت- بخش تفسیر قرآن کریم ۱۳۹۷

رتبه اول مسابقات سراسری قرآن و عترت- بخش احکام ۱۳۹۶

برگزاری کارگاه "اصول طیف‌سنجی مادون قرمز و کاربردهای آن در علوم زیستی" در نهمین کنفرانس بین المللی و  بیست و یکمین کنفرانس ملی زیست‌شناسی بهمن ماه ۱۳۹۹

برگزاری کارگاه مجازی "انواع روش های سنجش بقای سلولی" آذرماه ۱۳۹۹    

برگزاری کارگاه تئوری و عملی "سنجش بقای سلولی با روش MTT: بایدها و نبایدها" دیماه ۱۳۹۸    

برگزاری نشست تخصصی "ریزجاذبه و ساز و کار سلولی و مولکولی" آذرماه ۱۳۹۷ به مناسبت هفته پژوهش

برگزاری کارگاه تئوری و عملی "سنجش فعالیت آنزیمی بدون کیت (از محلول‌سازی تا سنجش فعالیت)" آذرماه ۱۳۹۷

برگزاری کارگاه تئوری و عملی "آشنایی با اصول طیف‌سنجی‌های UV-Vis و FT-IR و تحلیل نتایج حاصله" تیرماه ۱۳۹۷     

عضو کمیته داوران بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران، بهمن ۱۳۹۹

عضو کمیته داوران بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران، شهریور ۱۳۹۷

دبیر اجرایی اولین کنفرانس ملی نانو از سنتز تا صنعت شهریور ۱۳۹۶

مدیر علمی و اجرائی فصلنامه کشت سلول و بافت کاریوتیک

عضو کمیته داوران نشریه علمی-پژوهشی شیمی و مهندسی شیمی ایران

انجمن بین المللی بیوفیزیک

انجمن ملی بیوشیمی فیزیک ایران

انجمن ملی بیوشیمی ایران

انجمن ملی حفاظت در برابر اشعه ایران

انجمن ملی کشت سلول و بافت  ایران