امیر حیدری نسب

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۴مهندسی شیمی- صنایع گازدانشگاه صنعتی شریف
کارشناسی ارشد۱۳۷۶مهندسی شیمیدانشگاه صنعتی شریف
دکترای تخصصی۱۳۸۱مهندسی شیمیدانشگاه صنعتی امیر کبیر

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه علوم و تحقیقاتعضو گروه مهندسی شیمی (ارشد و دکتری )رسمی قطعیتمام وقت۲۱

سوابق اجرایی

۱۳۹۲-۱۳۹۸ : مدیر گروه مهندسی شیمی در مقطع ارشد و دکتری

ساعات حضور:  یکشنبه- دوشنبه -  چهار شنبه ها (با هماهنگی قبلی جلسات پیشرفت کار دانشجویان دکتری)  

ساعات حضور

شنبه

یکشنبه

چهارشنبه (جهت مشاوره و پیشرفت کار پروژه دانشجویان دکتری با هماهنگی قبلی)