افروز حق بین

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۰مهندسی برق- مخابراتدانشگاه صنعتی شریف
کارشناسی ارشد۱۳۸۳مهندسی برق- مخابراتدانشکده فنی دانشگاه تهران
دکترای تخصصی۱۳۸۸مهندسی برق-مخابراتدانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو گروه تخصصی مهندسی برقپیمانیتمام وقت

ساعات حضور

برنامه هفتگی دکتر حق­ بین در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸

  ۷:۳۰-۱۰:۱۵ ۱۰:۱۵-۱۳:۰۰ ۱۳:۰۰-۱۴:۳۰
شنبه حضور در دفتر پژوهش حضور در دفتر پژوهش حضور در دفتر پژوهش
یکشنبه حضور در دفتر پژوهش کلاس تئوری اطلاعات حضور در دفتر پؤوهش
دوشنبه جلسات گروه/ارتباط با صنعت کلاس فرآیندهای تصادفی حضور در دفتر پژوهش
سه شنبه کلاس مخابرات دیجیتال جلسات شورای دانشکده حضور در دفتر پژوهش
جهارشنبه جلسات IEEE WIE حضور در دفتر پژوهش حضور در دفتر پژوهش