اصغر حدادی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده)فیزیکدانشگاه صنعتی شریف
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)مهندسی هسته ای- پرتوپزشکیدانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)مهندسی هسته ای- پرتوپزشکیدانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده فنی و مهندسی - گروه مهندسی هسته ایعضو گروه مهندسی هسته ای - پرتوپزشکیپیمانیتمام وقت۴