آسا ابراهیمی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی۲۰۰۱ژنتیک و اصلاح نباتات(Institute National Polytechnic of Toulouse (France) (INP-ENSAT
کارشناسی ارشد۲۰۰۴ژنتیک- اصلاح نباتاتUniversity of Paul Sabatier
کارشناسی۸۱گیاه پزشکیدانشگاه تهران پردیس ابوریحان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
مدیر گروه بیوتکنولوژی و ژنتیک به نژادیپیمانیتمام وقت۱۰

سوابق اجرایی

 • مدیریت گروه بیوتکنولوژی کشاورزی
 • مدیریت گروه بیوتکنولوژی و به نژادی
 • عضو شورای پژوهشی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
 • عضو شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی
 • عضو کمیته راهبردی دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی
 • ژنومیک
 • مهندسی ژنتیک 
 • ژنتیک و تکامل
 • ژنتیک مولکولی پیشرفته

سوابق پژوهشی

استاد راهنمای برترین پایان نامه کارشناسی ارشد " آنالیز ژن های درگیر در تحمل اسمزی گیاه پسته" چهارمین جشنواره فرهیختگان دانشگاه آزاد 1395

ثبت ژن
ژن بتا – اکتین در پسته 
JZ898211

"تولید نانونیوزوم های حاوی عصاره زنجبیل با استفاده از تبخیر فاز معکوس"      نمایشگاه و جشنواره" فناوری های نانو کشور 1397
 

"کارگاه نانوبیوتکنولوژی"

"کارگاه مبانی نظری استخراج عصاره های گیاهی و نحوه بررسی و آنالیز آن"

کرسی نقد و نظر "کاربرد بیوتکنولوژی در جهت رفع مشکلات و نیاز های کشاورزی کشور"

عضو کمیته علمی در
  “ 8th international confrance on sustainable agriculture for food, energy, industry &enviromentin regional and global contex” هشتمین کنفرانس بین المللی کشاورزی پایدار در غذا انرژی صنعت و محیط زیست
 

 • داوری مجموعه مقالات شرکت کننده دراولین همایش بین المللی و نهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
 • داوری مجموعه پوستر ها در اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات و همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
 • داوری مقاله مجله ژنتیک نوین "انجمن ژنتیک ایران"
 • داوری مجله به نژادی گیاهان زراعی و باغی
 • داوری مجموعه مقالات شرکت کننده دردومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
 • داوری مجموعه مقالات شرکت کننده چهاردهمین کنگره ملی و دومین کنگره بین المللی ژنتیک ایران
 • داوری مجموعه مقالات شرکت کننده در هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ایمنی زیستی ایران
   
 • عضو انجمن ژنتیک ایران
 • عضو انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات
 • عضو انجمن بیوتکنولوژی ایران
 • هیات مدیره انجمن دانشجویی بیوتکنولوژی واحد علوم و تحقیقات

ساعات حضور

 

۱۵-۱۷

۱۳-۱۵

۱۲-۱۳

۱۰-۱۲

۷.۳۰-۱۰

برنامه هفتگی

-

-

-

-

-

شنبه

آزمایشگاه

آزمایشگاه

-

دفتر

کلاس

یکشنبه

کلاس

دفتر

-

شورای دانشکده

کلاس

دوشنبه

دفتر

کلاس

-

کلاس

کلاس

سه شنبه

آزمایشگاه

آزمایشگاه

-

آزمایشگاه

کلاس

چهارشنبه