علی نقی دهقان

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی۱۳۹۳مهندسی معدن- مکانیک سنگعلوم و تحقیقات تهران
دکترای تخصصی۲۰۱۳ژئومکانیک نفتChina University of Petroleum-Beijing

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده فنی و مهندسیعضو هیات علمی گروه مهندسی معدنپیمانیتمام وقت۱

سوابق اجرایی

 • از بهمن ماه 1394 تا کنون       عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - گروه مهندسی معدن 
 • کسب عنوان بهترین طرح تحقیقاتی در سازمان زمین ­شناسی و اکتشافات معدنی کشور (طرح تحقیقاتی جایگزین خدمت سربازی نخبگان وظیفه- بنیاد ملی نخبگان) 1394
 • عضویت در بنیاد ملی نخبگان کشور 1393
 • کسب رتبه اول فارغ التحصیلی دوره دکترای تخصصی Ph.D، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران 1393
 • پژوهشگر برتر باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان 1390
 • کسب عنوان مقاله برتر در نخستین گردهمائی و همایش ملی بررسی و دستاوردهای پژوهشگران علوم زمین ایران 1389
 • کسب رتبه اول کنکور دکتری تخصصی (Ph.D) مهندسی معدن- مکانیک سنگ 1389، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • شکافت هیدرولیکی پیشرفته
 • مبانی مهندسی حفاری چاههای نفت و گاز
 • مهندسی حفاری
 • سیمان حفاری
 • حفر چاه و فضاهای زیرزمینی پیشرفته
 • کنترل زمین و نگهداری
 • مکانیک سنگ 
 • آزمایشگاه مکانیک سنگ
 • روش های عددی
 • زمین شناسی مهندسی پیشرفته
 • مهندسی نشت زمین
 • مجری طرح تحقیقاتی "مطالعه تطبیقی و مقایسه روش‏های مختلف اجرای تونل‏های شهری (ترافیکی و مترو) با تأکید بر روش‏های نوین" - مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، 96-1394 
 • مجری طرح تحقیقاتی "مطالعه تجربی و عددی نشست سطح زمین ناشی از تونلسازی در مناطق شهری از دیدگاه زمینشناسی مهندسی و ژئوتکنیک (مطالعه موردی: تونل قطار شهری تهران- خط 7)"- سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور، 1394 
 • مقطع کارشناسی (دروس: مبانی مهندسی حفاری، مهندسی حفاری، سیمان حفاری، مکانیک سنگ و آزمایشگاه)- گروه مهندسی نفت- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • مقطع کارشناسی ارشد (درس: شکافت هیدرولیکی پیشرفته)- گروه مهندسی نفت- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • مقطع کارشناسی ارشد (دروس: حفر چاه و فضاهای زیرزمینی پیشرفته، کنترل زمین و نگهداری، روشهای عددی، معدن کاری زیرزمینی پیشرفته، مکانیک سنگ پیشرفته، دینامیک سنگ)- گروه مهندسی معدن- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • مقطع کارشناسی ارشد (دروس: زمین شناسی مهندسی پیشرفته، مهندسی زیربنا و پی)- گروه علوم زمین- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • مقطع کارشناسی ارشد (دروس: طراحی و اجراء تونل و فضاهای زیرزمینی، مکانیک سنگ پیشرفته، زمین شناسی مهندسی پیشرفته)- گروه مهندسی عمران- دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی
 • مقطع دکتری تخصصی (دروس: مهندسی نشست زمین، معدن کاری زیرزمینی پیشرفته)- گروه مهندسی معدن- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

سوابق پژوهشی

 • کارگاه آموزشی "تفسیر داده های لرزه نگاری با استفاده از نرم افزار پترل Petrel"- خردادماه 1396
 • کارگاه "آموزش مقدماتی نرم افزار پترل (Petrel)"- بهمن ماه 1396
 • سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمین کنفرانس تونل ایران- آذرماه 1396، تهران، ایران
 • 12th Iranian and 3rd Regional Tunneling Conference- November 2017, Tehran, Iran
 • Assistant Editor of the Journal of Civil Engineering and Materials Application
 • International Journal of Geology
 • Journal of Geology and Mining Science

داوری مجلات معتبر ملی و بین المللی معتبر:

 • مجله علمی پژوهشی پژوهش نفت- پژوهشگاه صنعت نفت
 • مجله علمی پژوهشی مهندسی تونل و فضاهای زیر زمینی (TUSE)
 • Internatinal Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences
 • Tunneling and Underground Space Technology (TUST)
 • Journal of Natural Gas Science and Engineering
 • etc. 
 • بنیاد ملی نخبگان کشور
 • باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
 • انجمن مهندسی تونل ایران
 • انجمن زمین­ شناسی مهندسی ایران
 • انجمن مهندسی معدن  
 • انجمن بین المللی مهندسی نفت (SPE)
 • انجمن بین المللی مکانیک سنگ (ISRM)