علی احدیت

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۸مهندسی کشاورزی- گیاه پزشکیدانشگاه تهران
کارشناسی ارشد۱۳۸۲مهندسی کشاورزی- حشره شناسی کشاورزیدانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران
دکترای تخصصی۱۳۸۷حشره شناسی کشاورزیدانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذاییعضو هیات علمی گروه گیاهپزشکیرسمی آزمایشیتمام وقت

سوابق اجرایی

 • عضو هیات علمی گروه گیاهپزشکی از سال 1382 تا 1385
 • عضو هیات علمی گروه حشره شناسی از سال 1386 تا 1396
 • عضو هیات علمی گروه گیاهپزشکی از سال 1396 تاکنون
 • مدیر گروه حشره شناسی کشاورزی از خرداد ماه 1395 تا دی ماه 1396
 • رییس مرکز رشد علوم و فناوری های نوین واحد علوم و تحقیقات از بهمن 1396 تا بهمن 1397
 • عضو شورای پژوهشی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی از آبان ماه سال 1394 تا اسفند ماه 1396
 • عضو شورای پژوهشی واحد علوم و تحقیقات از تیر ماه 1397 تاکنون

 

 

 

 

 

 1. عضو هیات مدیره انجمن کنه شناسی ایران (ASI). سمت: مدیر روابط بین الملل. از سال 1390 تا 1396. (http://www.acarology.ir/officials.htm).
 2. عضو کمیته علمی هشتمین کنفرانس بین المللی کشاورزی پایدار در غذا، انرژی، محیط زیست و صنعت، 30 آبان- 2 آذر 1396.
 3. عضو کمیته اجرایی دومین کنگره بین المللی کنه شناسی ایران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، شهریور 1392.

* عضوﻳﺖ در انجمن های علمی

 1. عضو انجمن کنه شناسی اﻳﺮان از بدو تاسیس (سال 1387) تاکنون. از سال 1390 تا 1396 عضو هیات مدیره انجمن.
 2. عضو انجمن کنه شناسی آفریقا (African Acarology Association)، از دی ماه 1391 تاکنون.
 3. عصو انجمن علمی-دانشجویی گیاهپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت تهران، از سال 1390.
 4. عضو انجمن حشره شناسی اﻳﺮان از سال 1387-1376.
 5. عضو انجمن ﺑﻴﻤﺎﺭﻳﻬﺎی ﮔﻴﺎهی اﻳﺮان از سال 1382-1377.

* داوری مقالات مجلات، کنگره ها ملی و بین المللی (نام مجله، محل انتشار)

 1. International Journal of Acarology, Taylor & Francis Group
 2. Persian Journal of Acarology, Acarological Society of Iran
 3. عضو کمیته علمی و داور مقالات هشتمین کنفرانس بین المللی کشاورزی پایدار در غذا، انرژی، محیط زیست و صنعت، 30 آبان- 2 آذر 1396.
 4. داوری مقالات نخستین کنگره کنه شناسی ایران- مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، کرمان، دی 1390.
 5. عضو کمیته اجرایی و داور مقالات دومین کنگره بین المللی کنه شناسی ایران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، شهریور 1392.
 6. داوری مقالات سومین کنگره بین المللی کنه شناسی ایران، دانشگاه تهران- شهریور 1396.
 7. داوری مقالات بیستمین کنگره گیاه پزشکی ایران- دانشگاه شیراز- شهریور 1391.
 8. داوری مقالات بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران- دانشگاه ارومیه- شهریور 1393.
 9. داوری مقالات بیست و دومین کنگره گیاه پزشکی ایران- پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران- شهریور 1395.
 10. فصلنامه گیاه پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز.
 11. تحقیقات حشره شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک.
 12. علوم منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر و چالوس.
 13. فصلنامه تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران.
 14. علوم و فنﺁوری بذر ایران، موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر، کرج.
 15. تحقیقات ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت تهران.

 

* سوابق تدرﻳﺲ

 • دروس مختلف در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری رشته حشره ­شناسی، مقطع کارشناسی رشته­ های زیست­ شناسی و مهندسی کشاورزی- ﮔﻴﺎهپزشکی.
 • فهرست دروس: آفت شناسی ﮔﻴﺎهی (3 واحد)، حشره شناسی (3 واحد)، کنه شناسی (2 واحد)، اصول کنترل آفات گیاهی (2 واحد)، آفات مهم درختان ﻣﻴﻮه (3 واحد)، آفات مهم ﮔﻴﺎهان زراعی (3 واحد)، آفات مهم ﮔﻴﺎهان زﻳﻨﺘﻰ، جاﻟﻴﺰ و سبزی (2 واحد)، کار آموزی (2 واحد)، ﻋﻤﻠﻴﺎت کشاورزی (3 واحد)، جلسه بحث (1 واحد)، کنه شناسی تکمیلی (3 واحد)، مرفولوژی حشرات (3 واحد)، رده ­بندی حشرات (3 واحد)، اکولوژی حشرات (3 واحد)، مبارزه بیولوژیک با آفات (3 واحد)، سمینار (1 واحد)، ناقلین بیمارگرهای گیاهان (2 واحد)، آزمایشگاه فیزیولوژی حشرات (1 واحد)، کنه­ شناسی پیشرفته (3 واحد)، رفتارشناسی حشرات (2 واحد)، مساله مخصوص (1 واحد)، زبان تخصصی پیشرفته (2 واحد).

 

سوابق پژوهشی

* کارگاه آموزشی برگزار کرده

 • ترسیم اشکال علمی با استفاده از نرم افزار Adobe Illustrator CC، اسفند ماه 1395، دانشکده کشاورزی و منابع ﻁﺒﻴﻌﻰ، واحد علوم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت تهران، دانشگاه آزاد اسلامی.
 • کنه­ های راسته Mesostigmata و آشنایی با خانواده ­ها و جنس ­های مهم گروه Gamasina، تیر ماه 1397، مجتمع آزمایشگاهی زکریای رازی، دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی، واحد علوم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت تهران، دانشگاه آزاد اسلامی.

* عضوﻳﺖ در انجمن های علمی

 1. عضو انجمن کنه شناسی اﻳﺮان از بدو تاسیس (سال 1387) تاکنون. از سال 1390 تا 1396 عضو هیات مدیره انجمن.
 2. عضو انجمن کنه شناسی آفریقا (African Acarology Association)، از دی ماه 1391 تاکنون.
 3. عضو انجمن علمی-دانشجویی گیاهپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت تهران، از سال 1390.
 4. عضو انجمن حشره شناسی اﻳﺮان از سال 1387-1376.
 5. عضو انجمن ﺑﻴﻤﺎری های ﮔﻴﺎهی اﻳﺮان از سال 1382-1377.