علی عباسیان

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۳مهندسی پلیمر- صنایع پلیمردانشگاه صنعتی امیرکبیر
کارشناسی ارشد۱۳۷۵مهندسی پلیمردانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکترای تخصصی۱۳۸۲مهندسی پلیمردانشگاه صنعتی امیرکبیر

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو گروه مهندسی پلیمرآزمایشیتمام وقت

سوابق اجرایی

مدیر گروه مهندسی پلیمر دانشگاه علوم تحقیقات از سال 1393 تا 1395

رییس گروه واژه گزینی مهندسی بسپار فرهنگستان زبان و ادب فارسی

 

عضو هیات علمی کمیته ی علمی همایش ملی لاستیک ایران در ده سال گذشته

4 دوره عضو هیات علمی همایش بین المللی پلیمر ایران

برنده بهترین پژوهش صنعتی در همایش بین المللی پلیمر ایران در سال 1393

بسپارهای زیستی

خواص مهندسی بسپارها

زبان تخصصی

چسبندگی

نانوپوشش ها

مهندسی پلاستیک

عضو گروه واژه گزینی مهندسی بسپار فرهنگستان زبان و ادب فارسی

عضو گروه واژه گزینی شیمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی

عضو شورای هماهنگی واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی

بسپارهای زیستی

لاستیک

فیزیک بسپارها

سوابق پژوهشی

عضو هیات تحریریه مجله ی صنعت لاستیک ایران (علمی ترویجی)

عضو هیات تحریریه مجله ی پژوهش های کاربردی در شیمی (علمی پژوهشی)

ویراستار علمی مجله ی بسپار

عضو کمیته ی فنی و کمیته ی استاندارد انجمن ملی پلیمر ایران

ساعات حضور

روز هفته    ساعات حضور

شنبه ۷.۳۰ تا ۱۳

دوشنبه ۷.۳۰ تا ۱۴

چهارشنبه ۷.۳۰ تا ۱۲