سامانه وب‌‌گاه اعضای هیات علمی

 
 
نمایش ۱۲۷ تا ۱۴۴ مورد از کل ۵۹۹ مورد.
نادر

نادر جعفرنیادابانلو

دانشیار
دانشکده علوم و فناوری‌های پزشکی
نادر جعفرنیادابانلو
دانشیار دکتری
۲۵۲۵ دانشکده علوم و فناوری‌های پزشکی

http://faculty.srbiau.ac.ir/n-jafarnia/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس

پریوش جعفری

دانشیار
دانشکده مدیریت و اقتصاد
پریوش جعفری
دانشیار -
- دانشکده مدیریت و اقتصاد

http://faculty.srbiau.ac.ir/p-jafari/fa

پژمان جعفری

استادیار
دانشکده مدیریت و اقتصاد
پژمان جعفری
استادیار دكتری حرفه ای
- دانشکده مدیریت و اقتصاد

http://faculty.srbiau.ac.ir/pjafari/fa

هانیه جعفری

استادیار
دانشکده علوم پایه
هانیه جعفری
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم پایه

http://faculty.srbiau.ac.ir/h-jafary/fa

گوگل اسکالر
علی رضا

علی رضا جعفری راد

استادیار
دانشکده علوم پایه
علی رضا جعفری راد
استادیار دكتری حرفه ای
۴۴۸۶۵۷۵۷ دانشکده علوم پایه

http://faculty.srbiau.ac.ir/a-jafarirad/fa

گوگل اسکالر

زهرا جلیلی بازنشسته

دانشکده علوم و فناوری‌های پزشکی
زهرا جلیلی بازنشسته
- دکترای تخصصی
۴۴۸۶۷۵۵۵ دانشکده علوم و فناوری‌های پزشکی

http://faculty.srbiau.ac.ir/z-jalili/fa

گوگل اسکالر

غلامرضا جهان فرنیا

دانشیار
دانشکده فنی و مهندسی
غلامرضا جهان فرنیا
دانشیار دكتری حرفه ای
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.srbiau.ac.ir/gh-jahanfarnia/fa

علیرضا جهاندیده

استادیار
دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی
علیرضا جهاندیده
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی

http://faculty.srbiau.ac.ir/a-jahandideh/fa

لعلا جهانشاهلو

استادیار
دانشکده عمران، معماری و هنر
لعلا جهانشاهلو
استادیار دكتری حرفه ای
- دانشکده عمران، معماری و هنر

http://faculty.srbiau.ac.ir/l-jahanshahloo/fa

رضا

رضا جهانمردی

استادیار
دانشکده نفت و مهندسی شیمی
رضا جهانمردی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده نفت و مهندسی شیمی

http://faculty.srbiau.ac.ir/r-jahanmardi/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس ارکید
سید اکبر

سید اکبر جوادی

دانشیار
دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
سید اکبر جوادی
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

http://faculty.srbiau.ac.ir/a-javadi/fa

گوگل اسکالر
پاشا

پاشا جوادی

استادیار
دانشکده عمران، معماری و هنر
پاشا جوادی
استادیار -
- دانشکده عمران، معماری و هنر

http://faculty.srbiau.ac.ir/p-javadi/fa

مسعود جوانمردی

استادیار
دانشکده علوم و فناوری‌های پزشکی
مسعود جوانمردی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم و فناوری‌های پزشکی

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-javanmardi/fa

بهاره جواهری

استادیار
دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی
بهاره جواهری
استادیار دكتری حرفه ای
- دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی

http://faculty.srbiau.ac.ir/b-javaheri/fa

حسین جواهری کوپائی

استادیار
دانشکده عمران، معماری و هنر
حسین جواهری کوپائی
استادیار دكتری حرفه ای
- دانشکده عمران، معماری و هنر

http://faculty.srbiau.ac.ir/h-javaheri/fa

محمد

محمد چمنی

دانشیار
دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی
محمد چمنی
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-chamani/fa

محمد چهاردوری

استادیار
دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر
محمد چهاردوری
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-chahardori/fa

طاهره

طاهره حاج ابراهیمی

دانشیار
دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی
طاهره حاج ابراهیمی
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی

http://faculty.srbiau.ac.ir/t-hajebrahimi/fa