سامانه وب‌‌گاه اعضای هیات علمی

 
 
نمایش ۹۱ تا ۱۰۸ مورد از کل ۵۹۹ مورد.
هادی

هادی بهاری فر

استادیار
دانشکده علوم و فناوری‌های پزشکی
هادی بهاری فر
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم و فناوری‌های پزشکی

http://faculty.srbiau.ac.ir/h-baharifar/fa

گوگل اسکالر
محمدحسن

محمدحسن بهزادی

دانشیار
دانشکده علوم پایه
محمدحسن بهزادی
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم پایه

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-behzadi/fa

بابک

بابک بهشتی

استادیار
دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی
بابک بهشتی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی

http://faculty.srbiau.ac.ir/b-beheshti/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس

امین بهمن پور

استادیار
دانشکده عمران، معماری و هنر
امین بهمن پور
استادیار -
- دانشکده عمران، معماری و هنر

http://faculty.srbiau.ac.ir/a-bahmanpour/fa

محمد

محمد بهنود

استادیار
دانشکده نفت و مهندسی شیمی
محمد بهنود
استادیار دکتری
- دانشکده نفت و مهندسی شیمی

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-behnood/fa

ابراهیم

ابراهیم بی نیاز دلیجانی

استادیار
دانشکده نفت و مهندسی شیمی
ابراهیم بی نیاز دلیجانی
استادیار -
- دانشکده نفت و مهندسی شیمی

http://faculty.srbiau.ac.ir/e-biniaz/fa

منصور

منصور بیات

استاد
دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی
منصور بیات
استاد دکترای تخصصی
- دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-bayat/fa

شهرام

شهرام بیک پور

استادیار
دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
شهرام بیک پور
استادیار دکترای تخصصی
۰۲۱۴۴۸۶۲۷۵۰ دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

http://faculty.srbiau.ac.ir/sh-baikpour/fa

گوگل اسکالر

فرشاد پازوکی

دانشکده فنی و مهندسی
فرشاد پازوکی
- -
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.srbiau.ac.ir/f-pazoki/fa

پوریا

پوریا پدرام

دانشیار
دانشکده علوم پایه
پوریا پدرام
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم پایه

http://faculty.srbiau.ac.ir/p-pedram/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس

ساراسادات پرهیزگار

استادیار
دانشکده علوم پایه
ساراسادات پرهیزگار
استادیار دكتری حرفه ای
- دانشکده علوم پایه

http://faculty.srbiau.ac.ir/s-parhizgar/fa

کاوه پروندار اسدالهی

استادیار
دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی
کاوه پروندار اسدالهی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی

http://faculty.srbiau.ac.ir/k-parvandar/fa

فرشید

فرشید پژوم شریعتی

استادیار
دانشکده نفت و مهندسی شیمی
فرشید پژوم شریعتی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده نفت و مهندسی شیمی

http://faculty.srbiau.ac.ir/f-pajoum/fa

گوگل اسکالر
مصطفی

مصطفی پناهی

استادیار
دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
مصطفی پناهی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-panahi/fa

گوگل اسکالر

نگار پناهی کازرونی

استادیار
دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی
نگار پناهی کازرونی
استادیار دكتری حرفه ای
- دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی

http://faculty.srbiau.ac.ir/n-panahi/fa

معصومعلی

معصومعلی پنجه

استادیار
دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی
معصومعلی پنجه
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-panjeh/fa

گوگل اسکالر
محمدعلی

محمدعلی پورمینا

دانشیار
دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر
محمدعلی پورمینا
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-pourmina/fa

سید عباس

سید عباس پورهاشمی

استادیار
دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
سید عباس پورهاشمی
استادیار فوق دكتری
- دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

https://cifile.org/our_team/abbas-poorhashemi/

گوگل اسکالر اسکوپوس ایپرینت ارکید