گروه مهندسی مکانیک

گروه مهندسی مکانیک
نحوه ارسال درخواست های دانشجویی

1/ تکمیل فرم درخواست دانشجو با مشخصات کامل و با ذکر شفاف موضوع درخواست.
2/ ارسال آن به فرمت PDF برای کارشناس گروه در آموزش (خانم نظری یا خانم سمیعی)
3/ بررسی قانونی بودن درخواست و صحت شرح وضعیت دانشجو توسط آموزش
4/ در صورت مورد تأیید بودن، درخواست به جهت اخذ نظر و توسط کارشناس، به گروه ارسال می شود.
5/ انعکاس نظر گروه به آموزش توسط مدیر گروه
در صورت وجود ضمایم، همگی در یک فایل PDF ارسال شوند

 

فهرست اساتید گروه مکانیک
فهرست آزمایشگاه های گروه مکانیک
نحوه آدرس دهی مقالات مکانیک + متن رضایت نامه + نکات مهم
کنفرانس های معتبر 
لینک صفحات مقاطع تحصیلات تکمیلی
لینک صفحات مقطع کارشناسی

 

مدیر گروه: دکتر اعتمادی (برای مشاهده برنامه حضور کلیک کنید)
ایمیل مدیر گروه مکانیک: etemadi@ymail.com
-------
رییس آموزش دانشکده (جناب آقای نظرپور): saeednazarpour1358@gmail.com
رییس بخش دانشجویی و فرهنگی (جناب آقای اهرابی): mohammad.ahrabi@srbiau.ac.ir
مسئول کارآموزی دانشکده (سرکار خانم سمیعی): mechanic_carshenas@outlook.com
کارشناس آموزش مکانیک- کارشناسی (سرکار خانم سمیعی): mechanic_carshenas@outlook.com
کارشناس آموزش مکانیک- ارشد و دکتری (سرکار خانم نظری): nazari_sh@outlook.com
کارشناس پژوهش مکانیک (سرکار خانم سوری): Pazhooheshii@gmail.com
مسئول کنترل کلاس ها جهت تخصیص اتاق دفاع (آقای احمدی): 09197366897

 

گرایش های رشته مکانیک

 کارشناسی:       بدون گرایش
کارشناسی ارشد:   طراحی کاربردی- تبدیل انرژی- ساخت و تولید
دکتری تخصصی:   طراحی کاربردی- تبدیل انرژی

آخرین آپدیت ها

990701 صفحه دفاع و پیش دفاع دکتری
990631 صفحه وضعیت ارزیابی پروپوزال های ارشد
990614 صفحه گروه مکانیک
990614 صفحه کارآموزی
990613 صفحه وضعیت ارزیابی پروپوزال های ارشد
990612 صفحه پروژه کارشناسی
990610 صفحه گروه مکانیک
990604 صفحه وضعیت ارزیابی پروپوزال های ارشد
990528 صفحه وضعیت ارزیابی پروپوزال های ارشد
990525 صفحه وضعیت ارزیابی پروپوزال های ارشد
990519 صفحه وضعیت ارزیابی پروپوزال های ارشد
990505 صفحه آزمون جامع دکتری
990501- صفحه وضعیت ارزیابی پروپوزال های ارشد
990429- صفحه سرفصل های کارشناسی
990424- صفحه کنفرانس های معتبر
990422- صفحه آزمون جامع دکتری
990419- صفحه کنفرانس های معتبر
990416- صفحه پیش دفاع و دفاع رساله دکتری
990415- صفحه دفاع و تصویب پروپوزال دکتری
990409- صفحه وضعیت ارزیابی پروپوزال های ارشد
990406- صفحه وضعیت ارزیابی پروپوزال های ارشد
990403- صفحه وضعیت ارزیابی پروپوزال های ارشد
990402- صفحه کارآموزی
990331- صفحه نحوه آدرس دهی مقالات گروه مکانیک
990330- صفحه وضعیت ارزیابی پروپوزال های ارشد
990330- صفحه پیش دفاع و دفاع دکتری
990320- صفحه نحوه آدرس دهی مقالات