سعید رشیدی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسیمهندسی برقصنعتی امیرکبیر
کارشناسی ارشدمهندسی پزشکیصنعتی امیرکبیر
دکترای تخصصیمهندسی پزشکیصنعتی امیرکبیر

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده علوم و فناوریهای پزشکیعضو گروه مهندسی پزشکی (بیوالکتریک و بالینی) ، معاون دانشجویی و فرهنگیرسمی آزمایشیتمام وقت۲۳