مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱Improving of the micro-turbine's centrifugal impeller performance by changing the blade anglesابوالقاسم مسگرپور طوسی- جبار غفاری- مسعود برومندICCES10(تنظیم نشده)
۲Numerical Simulation of a Sharp Impulse Blade Using Different Turbulence modelsرضا آقائی طوق- ابوالقاسم مسگرپور طوسیCISE07(تنظیم نشده)
۳Comparison of Turbulent Methods in CFD Analysis of Radial Turbomachines Using Two and Seven Equation Turbulent Modelsرضا آقائی طوق- ابوالقاسم مسگرپور طوسیCMEM2007(تنظیم نشده)
۴Comparison of Turbulent Methods in CFD Analysis of Compressible Flows in Radial Turbo machinesرضا آقائی طوق- ابوالقاسم مسگرپور طوسیICCES07(تنظیم نشده)
۵1-D Design and 3-D CFD Numerical Analysis of the Flow Field in Centrifugal Turbo machinesرضا آقائی طوق- ابوالقاسم مسگرپور طوسیICCES05(تنظیم نشده)
۶طراحی یک بعدی و تحلیل عددی (CFD) سه بعدی جریان کمپرسور گریز از مرکز برای یک میکروتوربین گازرضا آقائی طوق- ابوالقاسم مسگرپور طوسیکنفرانس هوافضا(تنظیم نشده)
۷بررسی مدلهای مختلف توربولانس در تحلیل CFD جریان تراکم‌پذیر در توربوماشین‌های شعاعیرضا آقائی طوق- ابوالقاسم مسگرپور طوسیکنفرانس مکانيک(تنظیم نشده)
۸تحلیل عددی یک پره‌ی ضربه‌ای لبه تیز با بکارگیری مدلهای توربولانس متفاوترضا آقائی طوق- ابوالقاسم مسگرپور طوسیکنفرانس هوافضا(تنظیم نشده)
۹رویکرد جدید نظام آموزش مهندسی برای هدایت اکتشافات و نوآوری‌های صنعتی در قرن 21رضا آقائی طوقكنفرانس صنعت، دانشجو و توسعه‌ي پايدار(تنظیم نشده)
۱۰طراحی تستر توربین موتورهای سوخت مایع حامل ماهواره با روش تشابه دینامیک گازیرضا آقائی طوق- ابوالقاسم مسگرپور طوسی- داود رمشکنفرانس هوافضا(تنظیم نشده)
۱۱بررسی حساسیت پارامترهای عملکردی توربین یک موتور سوخت مایع نسبت به فاکتورهای هندسی توربینرضا آقائی طوق- داود رمشکنفرانس هوافضا(تنظیم نشده)
۱۲مدل‌سازی دینامیک گازی عملکرد یک نمونه‌ توربینِ گازیداود رمش- رضا آقائی طوق- ابوالقاسم مسگرپور طوسیکنفرانس هوافضا(تنظیم نشده)
۱۳طراحی استند تست توربین موتورهای سوخت مایع با روش تشابه دینامیک گازی (گاز آزمایشی هوا)رضا آقائی طوق- ابوالقاسم مسگرپور طوسی- داود رمشكنفرانس مهندسي مكانيك(تنظیم نشده)
۱۴آنالیز حساسیت توربین سوپرسونیک یک موتور سوخت مایع خاص نسبت به فاکتورهای هندسی و ترمودینامیکیرضا آقائی طوق- داود رمشكنفرانس مهندسي مكانيك(تنظیم نشده)
۱۵بررسی حساسیت پارامترهای سیستمی یک موتور سوخت مایع نسبت به تغییر قطر گلوگاه نازل توربینداود رمش- رضا آقائی طوق-(تنظیم نشده)
۱۶بهبود عملکرد پروانه‌ی کمپرسور گریزازمرکز میکروتوربین گازرضا آقائی طوق- ابوالقاسم مسگرپور طوسیکنفرانس هوافضا(تنظیم نشده)
۱۷ارایه‌ی محاسبات دینامیک ـ گازی توربین عکس‌العملی یک موتور سوخت مایع سیکل بسته‌ی سرمازا و صحه‌گذاری الگوریتم محاسبات با داده‌های موجود از یک نمونه توربینداود رمش- رضا آقائی طوق- ابوالقاسم مسگرپور طوسیکنفرانس هوافضا(تنظیم نشده)
۱۸آنالیز حساسیت یک سامانه کنترلی موتور سوخت مایع سیکلمحسن بختیاری- رضا آقائی طوقکنفرانس هوافضا(تنظیم نشده)
۱۹تحلیل عددی سه بعدی وابسته به زمان توربین ضربه‌ای فراصوت یک ماهواره‌بررضا آقائی طوق- ابوالقاسم مسگرپور طوسی- محمدجواد منتظریكنفرانس تخصصي سامانه‌هاي ماهواره‌بر(تنظیم نشده)
۲۰بررسی و تحلیل عددی سه بعدی حالت گذرای توربین فراصوت ضربه‌ای یک ماهواره‌بر خاصرضا آقائی طوق- ابوالقاسم مسگرپور طوسی- محمدجواد منتظریکنفرانس هوافضا(تنظیم نشده)
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۲ مورد.