مهدی سرائی تبریزی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد۱۳۸۸علوم و مهندسی آب - آبیاری و زهکشیدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دکترای تخصصی۱۳۹۳علوم و مهندسی آب - آبیاری و زهکشیدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
علوم کشاورزی و صنایع غذاییعضو هیات علمی گروه علوم و مهندسی آبقراردادیتمام وقت

سوابق اجرایی

 

نام سازمان/ شرکت

پروژه‌ها/ کارهایی که در آنها حضور داشتید

سمت

سال همکاری

کارفرما

مؤسسه تحقیقات خاک و آب

طرح مدیریت آب در مزرعه

محقق

1393

جهاد نصر

مهندسین مشاور آشناب

نظارت و نظارت عالی شبکه انتقال آب شهرک‌های صنعتی سیرجان کرمان

کارشناس طرح

1393

گل‌گهر سیرجان

مهندسین مشاور آشناب

مطالعات تفصیلی شبکه‌های آبیاری و زهکشی (پروژه آموزش)

کارشناس طرح

1393

شرکت ویرا پژوهان پویا

مهندسین مشاور آشناب

طرح جامع شبکه‌های آبیاری و زهکشی فرعی غرب کشور

کارشناس طرح

1394

وزارت جهاد کشاورزی

دانشگاه آزاد اسلامی

نشریه علمی- پژوهشی حفاظت منابع آب و خاک

مدیر داخلی نشریه

دیماه 1394 تاکنون

دانشگاه آزاد اسلامی

1- سرائی تبریزی، م. 2017. 10 درصد صرفه‌جویی در آب با استفاده از میکرولایسیمترهای وزنی- زهکش‌دار پیشنهادی. برنده جایزه بین‌المللی 2000 دلاری صرفه‌جویی آب کشاورزی " WATSAVE AWARD 2017 (ایده‌های متخصصان جوان)"، کمیسیون بین المللی آبیاری و زهکشی (ICIDhttp://www.icid.org/awards_ws.html.

2- رتبه 1 آزمون ورودی دکترای تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی سال 1390 در رشته علوم و مهندسی آب- آبیاری و زهکشی

  1. آبیاری تحت فشار
  2. هیدرولیک آبیاری­ سطحی
  3. زهکشی و محیط ­زیست
  4. روش­ های استوکاستیک در منابع آب
  5. کیفیت آب تکمیلی
  6. زبان تخصصی پیشرفته علوم و مهندسی آب
  7. مدلسازی جذب آب ریشه
  8. فیزیک خاک پیشرفته

 

- مدیر داخلی نشریه علمی-پژوهشی حفاظت منابع آب و خاک

- عضو کمیته علمی و اجرایی اولین همایش بین المللی کشاورزی پایدار در واحد علوم و تحقیقات

 

ردیف

عنوان درس

گروه

رشته و گرایش

مقطع تحصیلی

سال تحصیلی

نیمسال تحصیلی

تعداد واحد

1

زهکشی تکمیلی

علوم و مهندسی آب

مهندسی کشاورزی -آبیاری و زهکشی

کارشناسی ارشد

1394

دوم

3

2

خاکشناسی عمومی

گیاه‌پزشکی

مهندسی کشاورزی- گیاه‌پزشکی

کارشناسی

1394

دوم

3

3

آبیاری عمومی

گیاه‌پزشکی

مهندسی کشاورزی- گیاه‌پزشکی

کارشناسی

1394

دوم

3

4

رابطه آب خاک و گیاه پیشرفته (پیشنیاز)

علوم و مهندسی خاک

مهندسی کشاورزی- فیزیک و حفاظت خاک

دکتری تخصصی

1394

دوم

3

5

مدیریت و بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی

علوم و مهندسی آب

مهندسی کشاورزی- آبیاری و زهکشی

کارشناسی ارشد

1395

اول

3

6

ریاضیات (1)

علوم و مهندسی خاک

مهندسی کشاورزی- فیزیک و حفاظت خاک

دکتری تخصصی

1395

اول

3

7

خاکشناسی عمومی

گیاه‌پزشکی

مهندسی کشاورزی- گیاه‌پزشکی

کارشناسی

1395

اول

3

8

زبان تخصصی پیشرفته

علوم و مهندسی آب

مهندسی منابع آب

دکتری تخصصی

1395

اول

2

9

روش تحقیق

علوم و مهندسی آب

مهندسی کشاورزی- آبیاری و زهکشی

کارشناسی ارشد

1395

اول

2

10

آبیاری عمومی

گیاه‌پزشکی

مهندسی کشاورزی- گیاه‌پزشکی

کارشناسی

1395

دوم

3

11

فیزیک عمومی

گیاه‌پزشکی

مهندسی کشاورزی- گیاه‌پزشکی

کارشناسی

1395

دوم

2

12

روش تحقیق

علوم و مهندسی آب

مهندسی کشاورزی- سازه‌های آبی

کارشناسی ارشد

1395

دوم

2

13

زهکشی تکمیلی

علوم و مهندسی آب

مهندسی کشاورزی- آبیاری و زهکشی

کارشناسی ارشد

1395

دوم

3

14

روش تحقیق

علوم و مهندسی آب

مهندسی کشاورزی- مهندسی منابع آب

کارشناسی ارشد

1395

دوم

2

15

خاکشناسی عمومی

گیاه‌پزشکی

مهندسی کشاورزی- گیاه‌پزشکی

کارشناسی

1396

اول

2

16

مدیریت و بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی

علوم و مهندسی آب

مهندسی کشاورزی- آبیاری و زهکشی

کارشناسی ارشد

1396

اول

3

17

کیفیت آب تکمیلی

علوم و مهندسی آب

مهندسی کشاورزی- مهندسی منابع آب

کارشناسی ارشد

1396

اول

3

18

هیدرومتئورولوژی

علوم و مهندسی آب

منابع آب

کارشناسی ارشد

1396

اول

3

19

مدل‌های ریاضی در هیدرولوژی

علوم و مهندسی آب

مهندسی کشاورزی- مهندسی منابع آب

کارشناسی ارشد

1396

اول

3

20

زبان تخصصی پیشرفته

علوم و مهندسی آب

مهندسی منابع آب

دکتری تخصصی

1396

اول

2

21

آبیاری عمومی

گیاه‌پزشکی

مهندسی کشاورزی- گیاه‌پزشکی

کارشناسی

1396

دوم

3

22

رسم فنی و نقشه کشی

علوم و صنایع غذایی

مهندسی کشاورزی- علوم و صنایع غذایی

کارشناسی

1396

دوم

2

23

سمینار و روش تحقیق

علوم و مهندسی آب

منابع آب

کارشناسی ارشد

1396

دوم

2

24

زهکشی تکمیلی (پیشنیاز)

علوم و مهندسی آب

مهندسی کشاورزی- آبیاری و زهکشی

دکتری تخصصی

1396

دوم

2

25

آب‌های زیرزمینی (2)

علوم و مهندسی آب

مهندسی کشاورزی- مهندسی منابع آب

کارشناسی ارشد

1396

دوم

3

26

آب‌های زیرزمینی تکمیلی

علوم و مهندسی آب

منابع آب

کارشناسی ارشد

1396

دوم

3

27

آمار و احتمال

علوم و صنایع غذایی

مهندسی کشاورزی- علوم و صنایع غذایی

کارشناسی

1397

اول

3

28

هیدرومتئورولوژی

علوم و مهندسی آب

منابع آب

کارشناسی ارشد

1397

اول

3

29

رابطه آب و خاک و گیاه تکمیلی

علوم و مهندسی آب

آبیاری و زهکشی

کارشناسی ارشد

1397

اول

3

30

مدل‌های ریاضی در هیدرولوژی

علوم و مهندسی آب

منابع آب

کارشناسی ارشد

1397

اول

3

31

کیفیت آب تکمیلی

علوم و مهندسی آب

منابع آب

کارشناسی ارشد

1397

اول

3

32

آبیاری عمومی

گیاه‌پزشکی

مهندسی کشاورزی- گیاه‌پزشکی

کارشناسی

1397

اول

3

33

سمینار و روش تحقیق

علوم و مهندسی آب

آبیاری و زهکشی و منابع آب

کارشناسی ارشد

1397

اول

2

34

زهکشی تکمیلی

علوم و مهندسی آب

مهندسی کشاورزی- آبیاری و زهکشی

کارشناسی ارشد

1397

دوم

2

35

آبیاری سطحی

علوم و مهندسی آب

مهندسی کشاورزی- آبیاری و زهکشی

کارشناسی ارشد

1397

دوم

2

36

آبیاری قطره­ای

علوم و مهندسی آب

مهندسی کشاورزی- آبیاری و زهکشی

کارشناسی ارشد

1397

دوم

2

37

روش­های استوکاستیک

علوم و مهندسی آب

مهندسی کشاورزی- آبیاری و زهکشی

کارشناسی ارشد

1397

دوم

2

38

تغییر اقلیم

علوم و مهندسی آب

مهندسی کشاورزی- آبیاری و زهکشی

دکتری

1397

دوم

2

39

رسم فنی و نقشه کشی

علوم و صنایع غذایی

مهندسی کشاورزی- علوم و صنایع غذایی

کارشناسی

1397

دوم

2

 

سوابق پژوهشی

- سرائی تبریزی، م. ۲۰۱۷. ۱۰ درصد صرفه‌جویی در آب با استفاده از میکرولایسیمترهای وزنی- زهکش‌دار پیشنهادی. برنده جایزه بین‌المللی ۲۰۰۰ دلاری صرفه‌جویی آب کشاورزی " WATSAVE AWARD ۲۰۱۷ (ایده‌های متخصصان جوان)"، کمیسیون بین المللی آبیاری و زهکشی (ICIDhttp://www.icid.org/awards_ws.html.

 

۱- کارگاه آموزشی کاربرد الگوریتم ژنتیک (GA) در علوم و مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، سایت کارگاه‌ها ۱۳۹۵/۰۸/۰۵ (مدت دوره ۴ ساعت)، تهران، ایران.

۲- کارگاه آموزشی تجزیه و تحلیل آماری و محاسباتی با استفاده از نرم افزار Excel و زیر برنامه‌های تکمیلی آن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، سایت کارگاه‌ها ۱۳۹۵/۱۲/۰۵ (مدت دوره ۸ ساعت)، تهران، ایران.

۳- کارگاه آموزشی شبیه‌سازی کیفیت آب رودخانه با استفاده از مدل Qual۲kw، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، سایت کارگاه‌ها ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ (مدت دوره ۸ ساعت)، تهران، ایران.

۴- کارگاه آموزشی آشنایی با روش‌های نوین آبیاری و آزمون‌های آب و خاک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی، سایت کارگاه‌ها (مدت دوره ۸ ساعت)، دماوند، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی دماوند، ۱۳۹۷/۰۲/۲۰ (مدت دوره ۸ ساعت).

۵- کارگاه طراحی هوشمند سامانه های نوین آبیاری با استفاده از نرم افزار Irricad، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی، سایت کارگاه‌ها (مدت دوره ۸ ساعت)، تهران، ایران، ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ (مدت دوره ۸ ساعت).

۶- کارگاه اکوسیستم کارافرینی در فضای دانشگاهی برای تربیت نیروی متخصص مولد و کارآفرین ، دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی، سایت کارگاه‌ها (مدت دوره ۵ ساعت)، تهران، ایران، ۱۳۹۸/۰۲/۱۲ (مدت دوره ۵ ساعت).

۷- کارگاه آموزشی شبیه‌سازی جریان آب زیرزمینی با مدل GMS، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ساختمان کتابخانه مرکزی و اسناد علمی، مرکز  آموزش های آزاد و تخصصی واحد علوم و تحقیقات ۱۱، ۱۸ و ۲۵ آذرماه و ۲ دی ماه ۱۳۹۸(مدت دوره ۱۲ ساعت).

 

۸- کارگاه آموزشی نرم افزار Arc GIS جهت توانمندسازی دانشجویان در انجام پروژه ها، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ساختمان کتابخانه مرکزی و اسناد علمی، مرکز  آموزش های آزاد و تخصصی واحد علوم و تحقیقات ۱ اسفند  ماه ۱۳۹۸ و بیست و سوم و سی ام تیر نود و نه(مدت دوره ۱۲ ساعت).

 - عضو کمیته علمی اولین همایش بین المللی کشاورزی پایدار در واحد علوم و تحقیقات

 - عضو کمیته اجرایی اولین همایش بین المللی کشاورزی پایدار در واحد علوم و تحقیقات

- مدیر داخلی نشریه علمی-پژوهشی حفاظت منابع آب و خاک

- مدیر مسئول نشریه علمی بهره وری مصرف آب

- عضو هیات تحریریه نشریه علمی بهره وری مصرف آب

 

۱- عضویت در کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران

۲- عضویت در انجمن آبیاری و زهکشی ایران

۳- عضویت در انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران

۴- عضویت در انجمن سیستم‌های سطوح آبگیر باران ایران

۵- عضویت در انجمن هیدرولیک ایران

۶- عضویت در انجمن مهندسی ارزش ایران

۷- عضویت در سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران

۸- عضویت در باشگاه پژوهشگران دانشجو

۹- عضویت در باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

۱۰- عضویت در کمیته ملی سدهای بزرگ ایران

۱۱- عضویت در انجمن خانه کارگر

ساعات حضور