سید محمدعلی ایازی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)حوزوی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو ومدیرگروه علوم قرآن وحدیث (مقطع دکتری)پیمانیتمام وقت۱۰