لیلا اسلامی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۴فیزیک حالت جامددانشگاه تهران
کارشناسی ارشد۱۳۸۷فیزیک حالت جامددانشگاه علم و صنعت ایران
دکترای تخصصی۱۳۹۲فیزیک ماده چگالدانشگاه علم و صنعت ایران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه علوم و تحقیقات دانشکده علوم پایه گروه فیزیکعضو تمام وقت هیات علمیپیمانیتمام وقت۱

ساعات حضور

ساعات حضور
روزهای هفته صبح ۸:۳۰-۱۰:۱۵ صبح ۱۰:۱۵-۱۲ عصر ۱۳- ۱۵:۴۵ عصر ۱۶-۱۸:۳۰
شنبه --- مشاوره دانشجویان تحصیلات تکمیلی مشاوره دانشجویان تحصیلات تکمیلی  
یکشنبه پژوهش پژوهش مکانیک تحلیلی ۲ ساختمان علوم پایه کلاس ۲۲۵ ---
دوشنبه --- فیزیک عمومی ۱ ساختمان ابن سینا بلوک A کلاس ۲۱۲ فیزیک عمومی ۱ ساختمان ابن سینا بلوک A کلاس ۲۱۲ فیزیک عمومی ۱ ساختمان ابن سینا بلوک A کلاس ۲۱۲
سه شنبه مطالعه مطالعه مکانیک کوانتم پیشرفته ۲ ساختمان علوم پایه کلاس ۵۳ ---
چهار شنبه آزمایشگاه فیزیک ۱ ساختمان فیزیک پلاسما آزمایشگاه فیزیک ۱ ساختمان فیزیک پلاسما مشاوره دانشجویان تحصیلات تکمیلی