مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱به‏سازی زمین به روش تزریق با فشار بسیار بالابابک نیکبختان- کاوه آهنگری- علی نورزاد- کامران گشتاسبی- سیاوش لیتکوهینشریه علمی پژوهشی زمین‏شناسی مهندسی1388
۲ارائه روشی نوین در تحلیل پایداری تونل با معرفی نمودار جدیدی برای منحنی اندرکنش زمین؛ مطالعه موردی: تونل انحراف آب سد گرینسید مرتضی حسینی- کاوه آهنگری- کامران گشتاسبیفصلنامه علمی پژوهشی زمین‏شناسی و محیط زیست1389
۳استفاده از شبکه‏های عصبی مصنوعی به‏عنوان مکمل روش‏های عددی در پیش‏بینی نشست تونل خط یک مترو تبریزحسین اینانلو عربی شاد- کاوه آهنگرینشریه زمین شناسی مهندسی دانشگاه خوارزمی1389
۴بررسی آزمایشگاهی عملکرد سلول تنش و کرنش‏سنج در بتنکاوه آهنگری- آرش اخوان ماسولهزمین و منابع1389
۵تأثیر جهت انفجار تولید پیش شکافی در پایداری شیب معادن روباز با استفاده از رفتارنگاری سطحی، مطالعه موردی: معدن سنگ آهن چادرملوحسین اینانلو عربی شاد- یاسر نعیمی- کاوه آهنگریزمین و منابع1390
۶تخمین مقدار نسبت تنش افقی به قائم (K) با استفاده از روش عددی، مطالعه موردی: تکیه‏گاه جناح چپ سد سیمره-استان ایلاممحمدمهدی علی محمد- سعید آلودری- کاوه آهنگریفصلنامه زمین شناسی محیط زیست1390
۷تخمین مقدار تنش‏های برجا با استفاده از اطلاعات لاگ‏های گرافیکی و پتروفیزیکی چاه در میدان نفتی منصوریحمیدرضا زاهدی فرد- کاوه آهنگریفصلنامه پژوهش نفت1391
۸ارزیابی ابعاد بهینه محفظه نصب سلول فشار به‏کمک مدلسازی عددیکاوه آهنگری- سید محسن موسوی کجوریفصلنامه زمین شناسی محیط زیست1392
۹پیش‌بینی خطای سلول‌ فشار به‏ کمک روش GEP (مطالعه موردی: سد سنگریزه‌ای البرز، مازندران، ایران)مریم نیکوئی- علی نورزاد- کاوه آهنگرینشریه علمی پژوهشی زمین‏شناسی مهندسی، دانشگاه خوارزمی1392
۱۰پیش‏بینی سرعت موج برشی در سنگ آهک با استفاده از روش‏های نوین هوشمندسید رحیم معین السادات- کاوه آهنگری- دانیال بهنیانشریه علمی پژوهشی زمین‏شناسی مهندسی، دانشگاه خوارزمی1394
۱۱مکانیسم شروع و گسترش شکست با استفاده از یک سیستم آزمایش شکافت هیدرولیکی سه‏محوره بر روی نمونه‏هایی از بلوک سیمانیعلی نقی دهقان- کامران گشتاسبی- کاوه آهنگری- یان جین- جنیفر میسکیمینسفصلنامه پژوهش نفت1394
۱۲تحلیل برگشتی داده‏های نشست‏سنجی در حین حفاری تونل در محیط‌های شهری (مطالعه موردی: خط 6 متروی تهران)کاوه آهنگری- مسعود ظهیری- سید محمد منصورزاده- حامد عجم زادهپژوهشنامه حمل و نقل1396
۱۳تخمین چگالی خاک ها با کمک شبکه عصبی مصنوعیشاهین رضوی- کامران گشتاسبی گوهر ریزی- کاوه آهنگری- امین غفوری پورمجله یافته های نوین زمین شناسی کاربردی Journal of New Findings in Applied Geology2010
۱۴Use of casing and its effect on pressure cellsK Ahangari- A NoorzadMining Science and Technology (China)2010-05-01
۱۵بررسی ارتباط میان سرعت موج P با وزن واحد حجم، تخلخل و مقاومت فشاری تک‏محوری سنگ‏ها، مطالعه محوری: ساختگاه سد رودبار لرستانعلی حق نژاد- کاوه آهنگری- علی نورزادمجله یافته های نوین زمین شناسی کاربردی Journal of New Findings in Applied Geology2011
۱۶تحلیل پایداری شیروانی سنگی مشرف به نیروگاه برق- آبی سد سیمره با استفاده از روش المان مجزابهروز فرشادبخت ، کاوه آهنگری ، عباس کمالی بندپیمجله یافته های نوین زمین شناسی کاربردی Journal of New Findings in Applied Geology2011
۱۷Decision on coarse aggregates borrow sources of concreteMojtaba Golestanifar- Kaveh AhangariKSCE Journal of Civil Engineering2011/7/1
۱۸A Statistical Model for Prediction TBM Performance using Rock Mass Characteristics in the TBM Driven Alborz Tunnel Project11. Rayat Dust, H.- Shahriar, K.- Ahangari, K.- Kamali-Bandpey, HResearch Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology2012-12-01
۱۹Support system suggestion based on back-analysis results case study: Babolak water conveyance tunnelEhsan Dadashi- Kaveh Ahangari- Ali Noorzad- Alireza ArabArabian Journal of Geosciences2012/11/1
۲۰Displacements Prediction in Double-Arch Dam Rock Abutment Using SPSS Software Based on Extensometer Readings Case study: Karun 4 Concrete Dam, IranHadi kamali Bandpey- Kaveh Ahangari- Mirsaeid Hosseini ShirvaniResearch Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology2012/12/1
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸۶ مورد.