مکانیسم شروع و گسترش شکست با استفاده از یک سیستم آزمایش شکافت هیدرولیکی سه‏محوره بر روی نمونه‏هایی از بلوک سیمانی

نویسندگانعلی نقی دهقان- کامران گشتاسبی- کاوه آهنگری- یان جین- جنیفر میسکیمینس
نشریهفصلنامه پژوهش نفت
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه مهندسی معدن
شماره صفحات۱۸۹-۱۸۰
شماره سریال۲۵
شماره مجلد۸۵۲
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۴
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران
چکیده مقاله<p>در این مطالعه مجموعه&zwnj;ای از آزمایش&zwnj;ها با استفاده از یک سیستم شکافت هیدرولیکی سه محوره واقعی به منظور بررسی مکانیسم شروع و گسترش شکافت هیدرولیکی بر روی نمونه&zwnj;های سیمانی شکاف&zwnj;دار و فاقد شکاف در شرایط رژیم تنش نرمال و تکتونیکی انجام شد و تاثیر میدان تنش و شکاف&zwnj;های طبیعی بر روی شروع و گسترش شکاف هیدرولیکی مورد بحث قرار گرفت. نتایج آزمایشگاهی نشان می&zwnj;دهد که تمرکز تنش در اطراف چاه به میزان مشخصی، فشار شکست در سنگ را افزایش می&zwnj;دهد. به&zwnj;گونه&zwnj;ای که وجود شکاف طبیعی در دیواره چاه این تمرکز تنش را از بین برده و منجر به کاهش فشار شروع شکست به حدود دو سوم&nbsp; فشار در نمونه&zwnj;های بدون شکاف طبیعی شده است. همچنین دو نوع برهم&zwnj;کنش میان شکافت هیدرولیکی و شکاف طبیعی (شکاف موجود) در نمونه&zwnj;های شکاف&zwnj;دار مشاهده شد که عبارتند از قطع&zwnj;شدگی و بازشدگی شکاف طبیعی. در شرایط رژیم تنش نرمال، شکافت هیدرولیکی شکاف موجود را قطع کرده و از آن عبور می&zwnj;نماید. در صورتی&zwnj;که در شرایط رژیم تنش تکتونیکی به&zwnj;علت افزایش برهم&zwnj;کنش میان شکافت هیدرولیکی و شکاف موجود حتی در تنش تفاضلی بالا، شکافت هیدرولیکی با باز شدن شکاف موجود به دام افتاده و قادر به عبور از آن نمی&zwnj;باشد.</p>

لینک ثابت مقاله

tags: شروع و گسترش شکست؛ رژیم تنش نرمال و تکتونیکی؛ نمونه‌های سیمانی شکاف‌دار و فاقد شکاف