تأثیر جهت انفجار تولید پیش شکافی در پایداری شیب معادن روباز با استفاده از رفتارنگاری سطحی، مطالعه موردی: معدن سنگ آهن چادرملو

نویسندگانحسین اینانلو عربی شاد- یاسر نعیمی- کاوه آهنگری
نشریهزمین و منابع
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه مهندسی معدن
شماره صفحات۳۵-۴۰
شماره سریال۴
شماره مجلد۲
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۰
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران
چکیده مقاله<p style="text-align: justify;">یکی از عملیات مهم در معادن روباز، ایجاد دیواره&zwnj; هایی پایدار و با شکل یکنواخت و مسطح می &zwnj;باشد. در معدن سنگ &zwnj;آهن چادرملو نیز به &rlm;دلیل تنوع لیتولوژی و عملکرد شدید تکتونیک، این مساله، حائز اهمیت بسیار بوده و جهت ایجاد دیواره &zwnj;هایی پایدار و با شکلی مطلوب از آتشباری پیش &zwnj;شکافی در دیواره&zwnj; های نهایی استفاده می &zwnj;گردد. در این روش، ابتدا خط پیش&zwnj; شکافی و پس از آن بلوک تولید، پیش &zwnj;شکافی می &rlm;شود که نحوه عملکرد و تاثیر این دو انفجار بر هم حائز اهمیت است. با توجه به این موضوع که انفجار پیش &zwnj;شکافی بایستی قبل از انفجار بلوک تولید آن صورت پذیرد، ارائه راهکارهای مناسب در ارتباط با کمینه &zwnj;نمودن ضربه ناشی از انفجار بلوک &zwnj;های تولید و ایجاد پس شکست در خط پیش &zwnj;شکافی از موثرترین و با اهمیت &zwnj;ترین عوامل در پایداری و حفظ شکل یکنواخت دیواره &zwnj;ها می &zwnj;باشد. از پارامترهای مهم در این ارتباط می &zwnj;توان به جهت انفجار (موازی یا با زاویه نسبت به پیش&zwnj; شکافی) اشاره نمود. در این پژوهش به بررسی اثر جهت انفجار در ایجاد دیواره &zwnj;ای پایدار و مسطح از طریق کمینه&zwnj; نمودن ضربه ناشی از انفجار با استفاده از تحلیل داده&zwnj; های رفتارنگاری در معدن سنگ &zwnj;آهن چادرملو پرداخته &zwnj;شده &zwnj;است.</p>

لینک ثابت مقاله

tags: جهت انفجار؛ تولید پیش ‌شکافی؛ رفتارنگاری