بررسی آزمایشگاهی عملکرد سلول تنش و کرنش‏سنج در بتن

نویسندگانکاوه آهنگری- آرش اخوان ماسوله
نشریهزمین و منابع
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه مهندسی معدن
شماره صفحات۱-۸
شماره سریال۳
شماره مجلد۴
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۸۹
رتبه نشریهISI
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران
چکیده مقاله<p>روش های کنترل به کمک ابزاربندی، همواره با مشکلاتی نظیر نتایج اندازه گیری غیرقابل تفسیر و یا خرابی ابزار اندازه گیری مواجه بوده است. این موضوع در مورد اندازه گیری مستقیم و غیرمستقیم تنش در بتن نیز صادق می باشد. یکی از دلایل مهم این امر، مسائل مربوط به فرآیند گیرش در بتن و مشکلات مربوط به تبدیل رفتار تنش-کرنش ابزار به رفتار تنش-کرنش ساختار مرکب ابزار-بتن است. در تحقیق حاضر، یک نمونه آزمایشگاهی بتن تحت شرایط کنترل شده به وسیله سلول تنش، کرنش سنج و دماسنج، ابزاربندی شده و نتایج ابزار در طول فرایند گیرش و پس از آن کنترل و با یکدیگر مقایسه گردیده است. در این راستا کنترل تئوری های موجود در مورد تغییرات تنش-کرنش و دما در بتن در حال گیرش و بررسی مشکلات و عوامل موثر بر نتایج ابزار در بتن، مدنظر بوده است.</p>

لینک ثابت مقاله

tags: کرنش سنج - بتن - ابزاربندی - سلول تنش