به‏سازی زمین به روش تزریق با فشار بسیار بالا

نویسندگانبابک نیکبختان- کاوه آهنگری- علی نورزاد- کامران گشتاسبی- سیاوش لیتکوهی
نشریهنشریه علمی پژوهشی زمین‏شناسی مهندسی
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه مهندسی معدن
شماره صفحات۷۵۷-۷۷۲
شماره سریال۳
شماره مجلد۲
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۸۸
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران
چکیده مقاله<p>تزریق با فشار بسیار بالا روشی برای اصلاح خاک است که در آن آب یا دوغاب، با فشار بسیار بالا و سرعت زیاد از طریق نازل هایی به داخل خاک تزریق شده و باعث تخریب ساختار خاک می شود. طی این فرآیند، بخشی از ذرات خاک و دوغاب از درون گمانه حفاری بیرون آمده و بخشی دیگر به صورت درجا با دوغاب مخلوط می شوند. در نتیجه این فرآیند، توده ای از خاک اصلاح شده به وجود می آید که به آن اصطلاحا توده خاک - سیمان اطلاق می شود. ستون های خاک- سیمان ایجاد شده از طریق روش تزریق با فشار بالا در داخل خاک، دارای مقاومت بالا، تغییر شکل پذیری اندک و نفوذپذیری بسیار پایین هستند و باعث تقویت خصوصیات خاک محل می شوند. در مقاله حاضر ابتدا اصول تزریق با فشار بالا و عوامل موثر در این روش تشریح شده است، سپس به بررسی نتایج حاصل از خاک برداری اطراف ستون های خاک- سیمان ایجادشده با تزریق با فشار بسیار بالای آزمایشی و آزمایش های انجام شده روی نمونه های اخذ شده از این ستون ها پرداخته شده است. با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون های مذکور، عملیات تزریق با فشار بسیار بالا باعث افزایش و تقویت خصوصیات فیزیکی و مکانیکی خاک محل از جمله مقاومت فشاری تک محوری، چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی تا چندین برابر شده است. در پایان نیز مقادیر پارامترهای تزریق با فشار بسیار بالا برای دست یابی به اقطار بیشتر در سایت مذکور (بر اساس نتایج تزریق آزمایشی)، از قبیل سرعت بالا کشیدن مانیتور، سرعت دوران مانیتور، فشار آب، فشار دوغاب و فشار هوا پیشنهاد شده است.</p>

لینک ثابت مقاله

tags: تزریق با فشار بالا، بهبود زمین، ستون خاک-سیمان، سد شهریار میانه