حمید ماجدی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده)معماریدانشگاه تهران
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)طراحی شهری - برنامه ریزی توسعه شهریدانشگاه تهران - دانشگاه لندن
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)شهرسازیدانشگاه لندن

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)رئیس دانشکده هنر ومعماریقطعیتمام وقت۱۲