سامانه وب‌‌گاه اعضای هیات علمی

 
 
نمایش ۱۲۷ تا ۱۴۴ مورد از کل ۵۵۶ مورد.

لعلا جهانشاهلو

استادیار
دانشکده عمران، معماری و هنر
لعلا جهانشاهلو
استادیار دكتری حرفه ای
- دانشکده عمران، معماری و هنر

http://faculty.srbiau.ac.ir/l-jahanshahloo/fa

رضا

رضا جهانمردی

استادیار
دانشکده نفت و مهندسی شیمی
رضا جهانمردی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده نفت و مهندسی شیمی

http://faculty.srbiau.ac.ir/r-jahanmardi/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس ارکید
سید اکبر

سید اکبر جوادی

دانشیار
دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
سید اکبر جوادی
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

http://faculty.srbiau.ac.ir/a-javadi/fa

گوگل اسکالر
پاشا

پاشا جوادی

استادیار
دانشکده عمران، معماری و هنر
پاشا جوادی
استادیار -
- دانشکده عمران، معماری و هنر

http://faculty.srbiau.ac.ir/p-javadi/fa

مسعود جوانمردی

استادیار
دانشکده علوم و فناوری‌های پزشکی
مسعود جوانمردی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم و فناوری‌های پزشکی

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-javanmardi/fa

حسین جواهری کوپائی

استادیار
دانشکده عمران، معماری و هنر
حسین جواهری کوپائی
استادیار دكتری حرفه ای
- دانشکده عمران، معماری و هنر

http://faculty.srbiau.ac.ir/h-javaheri/fa

محمد

محمد چمنی

دانشیار
دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی
محمد چمنی
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-chamani/fa

محمد چهاردوری

استادیار
دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر
محمد چهاردوری
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-chahardori/fa

طاهره

طاهره حاج ابراهیمی

دانشیار
دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی
طاهره حاج ابراهیمی
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی

http://faculty.srbiau.ac.ir/t-hajebrahimi/fa

فرزانه

فرزانه حاجی حسنی

استادیار
دانشکده مدیریت و اقتصاد
فرزانه حاجی حسنی
استادیار دكتری حرفه ای
- دانشکده مدیریت و اقتصاد

http://faculty.srbiau.ac.ir/f-hajihasani/fa

گوگل اسکالر

سیدحسن حاجی حسینی گزستانی

مربی
دانشکده علوم پایه
سیدحسن حاجی حسینی گزستانی
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم پایه

http://faculty.srbiau.ac.ir/h-hajihoseini/fa

مستانه

مستانه حاجی پور شیرازی فرد

استادیار
دانشکده نفت و مهندسی شیمی
مستانه حاجی پور شیرازی فرد
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده نفت و مهندسی شیمی

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-hajipour/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
رضا

رضا حاجی سید محمد شیرازی

استادیار
دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
رضا حاجی سید محمد شیرازی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

http://faculty.srbiau.ac.ir/r-shirazi/fa

گوگل اسکالر
سیدعلیرضا

سیدعلیرضا حاجی سیدمیرزاحسینی

استادیار
دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
سیدعلیرضا حاجی سیدمیرزاحسینی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

http://faculty.srbiau.ac.ir/a-mirzahoseini/fa

گوگل اسکالر

سید محمد حاجی مولانا

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی
سید محمد حاجی مولانا
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-molana/fa

کامران

کامران حاجی نبی

استادیار
دانشکده علوم و فناوری‌های پزشکی
کامران حاجی نبی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم و فناوری‌های پزشکی

http://faculty.srbiau.ac.ir/k-hajinabi/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس ارکید
مریم

مریم حامد اسماعیلی

استادیار
دانشکده عمران، معماری و هنر
مریم حامد اسماعیلی
استادیار دکتری
- دانشکده عمران، معماری و هنر

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-esmaeili/fa

حسن حامدی

استادیار
دانشکده علوم و فناوری‌های پزشکی
حسن حامدی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم و فناوری‌های پزشکی

http://faculty.srbiau.ac.ir/h-hamedi/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس