سامانه وب‌‌گاه اعضای هیات علمی

 
 
فیلتر شده بر اساس : دانشکده فنی و مهندسی
نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۶۶ مورد.
فرهود

فرهود آذرسینا

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی
فرهود آذرسینا
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.srbiau.ac.ir/f-azarsina/fa

گوگل اسکالر
رضا

رضا آقائی طوق

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی
رضا آقائی طوق
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.srbiau.ac.ir/r-aghaei/en

گوگل اسکالر اسکوپوس
کاوه

کاوه آهنگری

دانشیار
دانشکده فنی و مهندسی
کاوه آهنگری
دانشیار دکترای تخصصی
۴۴۸۶۸۴۰۴ دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.srbiau.ac.ir/k-ahangari/fa

گوگل اسکالر

محمد اردستانی

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی
محمد اردستانی
استادیار دكتری حرفه ای
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-ardestani/fa

کاوه ارزانی

دانشیار
دانشکده فنی و مهندسی
کاوه ارزانی
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.srbiau.ac.ir/k-arzani/fa

محمد

محمد اسدیان قهفرخی

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی
محمد اسدیان قهفرخی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-asadian/fa

صفدر

صفدر اسکندرنژاد

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی
صفدر اسکندرنژاد
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.srbiau.ac.ir/s-eskandarnejad/fa

گوگل اسکالر

آرمین اسمعیل زاغی

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی
آرمین اسمعیل زاغی
استادیار -
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.srbiau.ac.ir/a-zaghi/fa

نیلوفر

نیلوفر اصلاحی

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی
نیلوفر اصلاحی
استادیار فوق دكتری
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.srbiau.ac.ir/n-eslahi/fa

گوگل اسکالر
میترا

میترا اطهری علاف

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی
میترا اطهری علاف
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-athari/fa

سید مصلح افتخاری

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی
سید مصلح افتخاری
استادیار -
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-eftekhari/fa

محمد رضا افشار مقدم زنجانی

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی
محمد رضا افشار مقدم زنجانی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-afshar/fa

مرتضی اکبری

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی
مرتضی اکبری
استادیار -
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.srbiau.ac.ir/mo-akbari/fa

فرشید

فرشید باباپور مفرد

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی
فرشید باباپور مفرد
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.srbiau.ac.ir/f-babapour/fa

محمد

محمد باوند وندچالی

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی
محمد باوند وندچالی
استادیار دكتری حرفه ای
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-bavand/fa

فرشاد پازوکی

دانشکده فنی و مهندسی
فرشاد پازوکی
- -
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.srbiau.ac.ir/f-pazoki/fa

غلامرضا جهان فرنیا

دانشیار
دانشکده فنی و مهندسی
غلامرضا جهان فرنیا
دانشیار دكتری حرفه ای
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.srbiau.ac.ir/gh-jahanfarnia/fa