فرح حبیب

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۵مهندسی معماریدانشگاه شهیدبهشتی
کارشناسی ارشد۱۳۷۲طراحی شهریدانشگاه تهران
دکترای تخصصی۱۳۸۰شهرسازیدانشگاه تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده عمران ،معماری وهنرمدیر پژوهش ،سردبیر مجله علمی پژوهشی هویت شهررسمی قطعیتمام وقت۲۲

سوابق اجرایی

مسئولیت های اجرایی در دانشگاه آزاد اسلامی

-    استاد تمام وعضوهییت علمی تمام وقت واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی ازسال 1380.

-    مدیر پژوهش دانشکده عمران ،معماری وهنر، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1397.

-    عضو شورای پژوهش واحد علوم و تحقیقات، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1397.
-    سردبیر مجله علمی- پژوهشی هویت شهر از سال 1385.
-    سردبیر مجله بین المللی International Journal of Architecture and Urban Development (IJAUD) از سال 1388.
 

 


    جوایزوتقدیرنامه ها:
-     پژوهشگر برگزیده جشنواره فرهیختگان ،دانشگاه آزاد اسلامی سال 1397

-     پژوهشگر برگزیده دانشگاه آزاد اسلامی گروه هنر و معماری سال 1396
-     تجلیل توسط ریاست دانشگاه و ریاست شورای عالی زنان فرهیخته به عنوان اولین بانوی استاد تمام رشته هنر و معماری
      در مراسم گرامیداشت مقام استاد در دانشگاه آزاد  اسلامی ، اردیبهشت 1394
-     پژوهشگر برگزیده جشنواره فرهیختگان ، سی و دومین سالگرد تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی سال 1393
-     هیات علمی برتر و برگزیده واحد علوم و تحقیقات، سال 1392
-     پژوهشگر برگزیده  واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی سال 1392.
-     پژوهشگر برگزیده گروه هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی سال 1390.
-     هیئت علمی برگزیده دانشکده هنر و معماری، واحد علوم وتحقیقات، سال 1386

 

 -  فعالیت های اجرایی گذشته:

  -  سرپرست واحد پردیس دانشگاه آزاد اسلامی از دی ماه 1392تافروردین1396
-    عضو شورای عالی معماری دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1392تا1396.
-    عضو ودبیرکمیسیون تخصصی معماری وابسته به هیئت ممیزه دانشگاه از سال 1388تا1396.
-    عضو کارگروه تخصصی هنر و معماری هیئت اجرایی جذب هیئت علمی استان تهران از سال1386.
-    عضو کارگروه شهرسازی و معماری، کمیسیون بررسی و تایید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تا1396.
-    رئیس کارگروه تخصصی هنر و معماری جهت صدور مجوز فنی خرید تجهیزات آزمایشگاهی از سال 1393تا1396.
-    مدیر پژوهش دانشکده هنر و معماری، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1384تا 1393.
-    مدیر گروه تخصصی مهندسی طراحی محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی سال 1392تا1394.
-    مدیر گروه تخصصی معماری در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری از سال 1386 تا سال 1388.
-    عضو گروه تخصصی هنر، معماری و شهرسازی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1386تا1395.
-    عضو شورای پژوهش واحد علوم و تحقیقات، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1389تا 1393.
-    عضو شورای برنامه¬ریزی معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1385تا1395.
-    عضو کمیته منتخب دانشکده هنر و معماری واحد علوم و تحقیقات تهران از سال 1388.
-    عضو گروه علمی تخصصی معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1380.
-    عضو شورای آموزشی و دانشجویی دانشکده هنر و معماری از سال 1380.
-    عضو کمیته انضباطی بدوی دانشکده هنر و معماری از سال 1386تا1392.
-    عضو کمیته علمی هیئت اجرایی جذب اعضاء هیئت علمی استان کهکلویه و بویر احمد در رشته هنر از سال 1389تا 1392.
-    عضو کارگروه تخصصی ارتقاء هیئت علمی واحد قیامدشت (تهران شرق) از سال 1391تا1393.

دروس درحال تدریس
-    مطالعات تطبیقی نظریه های جدید شهرسازی( دوره دکتری شهرسازی)

-    معماری و طبیعت (دوره دکتری معماری)

-    تاریخ شهر  (دوره دکتری شهرسازی)

-    کارگاه طراحی شهری 2 (دوره کارشناسی ارشد طراحی شهری)

دروس تدریس شده
-    سمینار تحلیل مسائل شهری ایران(دوره دکتری شهرسازی)
-    سیر اندیشه ها در شهرسازی (دوره کارشناسی ارشد شهرسازی) و (دوره دکتری شهرسازی)
-    تاریخ شهر (دوره کارشناسی ارشد شهرسازی)
-    شکل شناسی شهری (دوره دکتری شهرسازی)
-    برنامه¬ریزی ملی و منطقه¬ای (دوره دکتری شهرسازی)
-    تاریخ معماری جهان (دوره دکتری معماری)
-    کارگاه طراحی محیط زیست (دوره کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست)
-    تاریخ هنر و معماری (دوره کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست)
-    زیبایی شناسی (دوره کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست)
-    زیباسازی شهری (دوره آموزش مدیریت و برنامه¬ریزی شهری)
-    طراحی فضا و محیط¬های شهری (دوره آموزش مدیریت و برنامه¬ریزی شهری)
-    کارگاه طراحی معماری 2 (دوره کارشناسی ارشد معماری)
-    کارگاه مقدماتی بیان تصویری (دوره کارشناسی ارشد شهرسازی)
-    شناخت فضا و تحلیل کالبدی (دوره کارشناسی ارشد شهرسازی)
-    کارگاه (1) و (2) شهرسازی (دوره کارشناسی ارشد شهرسازی)
-    مبانی برنامه¬ریزی منطقه¬ای (دوره کارشناسی ارشد شهرسازی)
-    کارگاه طراحی شهری 2 و 3 (دوره کارشناسی ارشد طراحی شهری)
-    کارگاه طراحی فضا و مبلمان شهری ویژه اعضاء شورای اسلامی شهر، شهرداران و کارشناسان
-    سمینار تدوین پایان نامه(دوره کارشناسی ارشد طراحی شهری و کارشناسی ارشد برنامه ریزی)
-    سمینار مسائل شهری (دوره کارشناسی ارشد طراحی شهری و کارشناسی ارشد برنامه ریزی)
-    سمینار تجربیات جهانی طراحی شهری (دوره کارشناسی ارشد طراحی شهری)
-    تاریخ شهر (دوره کارشناسی ارشد طراحی شهری)
-    سیر اندیشه¬های در شهرسازی (دوره کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری)
-    نظریه¬های طراحی شهری (دوره کارشناسی ارشد طراحی شهری)

 


سوابق کاری
-    استاد تمام دانشکده هنرومعماری واحدعلوم وتحقیقات تهران از اردیبهشت1393.
-    مشاور علمی شهرداری تهران در طراحی شهری محور پیروزی و محور امام علی، شرکت در جلسات تصویب طرح¬های شهرداری تهران از سال 1389 تا1393.
-    عضو کمیته نما و منظر شهری، شهرداری تهران از سال 1389 تا1393.
-    داوری مسابقات طراحی معماری و منظر
-    طراحی 350 هکتار محوطه پردیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، سال 1389.
-    همکاری در طراحی پارک رحمان آباد در منطقه یک شهر تهران، سال 1388.
-    طرح مطالعاتی الگوی مسکن بهینه در شهر تایباد، سال 1384 (شهرداری تایباد).
-    طراحی منظر چهار هکتار محوطه اداری سازمان هوا- فضا، سال 1384.
-    همکاری با طرح شهر دوست‌دار کودک (child friendly city) C.F.C. به عنوان مشاور طرح، زمستان 1383، یونیسف.
-    همکاری در طرح  ساماندهی حجمی و بصری بزرگراه رسالت تهران (شهرداری منطقه4)، 1378-1376.
-    همکاری در طرح ملاحظات بصری و زیبائی¬شناسانه شهر تهران (دفتر مطالعات و برنامه¬ریزی شهر تهران)، 1376-1374.
-    همکاری در طرح تدوین نظام مدیریت شهری در ایران (وزارت کشور)، 1375-1374.
-    همکاری در طرح کالبد شهر تهران (وزارت مسکن و شهرسازی) 1375-1373.
-    همکاری در «طرح بسیج توان فنی کشور در بازسازی مناطق زلزله زده»  سازمان ملل (U.N.D.P) در مورد شهرهای رودبار، منجیل، لوشان، رشت، 1372-1370.
-    همکاری در شرکت خانه گستر در پروژه ملاصدرا (با حفظ سمت¬های سازمان برنامه)، 1369-1368.
-    همکاری با شرکت بافت شهر در پروژه پارک نخل در شهر بندرعباس (با حفظ سمت سازمان برنامه)، 1367.
-    همکاری در سازمان برنامه و بودجه با سمت مدیر فنی آتلیه از سال 1366.
-    همکاری با سازمان برنامه و بودجه از سال 1366 به عنوان مسئول گروه فضا و مسئول جامعه شهری.
-    همکاری با سازمان برنامه و بودجه از سال 1366 تا سال 1372 در تدوین استراتژی¬های توسعه جامعه شهری، تحلیل وضع موجود نظام شهری کشور، برنامه¬ریزی آتی سلسله مراتب جمعیتی شهرهای کشور،
-    همکاری با سازمان برنامه و بودجه از سال 1366 تا سال 1372 در طرح توسعه محور شرق کشور در رابطه با توسعه استان سیستان و بلوچستان.
-    همکاری با سازمان برنامه و بودجه از سال 1366 تا سال 1372 در ارائه مدلی در رابطه با دسته¬بندی شهرهای ایران.
-    همکاری با سازمان برنامه و بودجه از سال 1366 تا سال 1372 در تهیه چهارچوب نظری توسعه استانها و تهیه مصوبه¬های 24 استان.
-    همکاری با سازمان برنامه و بودجه از سال 1366 تا سال 1372 در  طرح تمرکز¬زادایی از تهران)، 1372-1366.

 

دیدگاه ها ونظریه ها ومبانی در زمینه های معماری وشهرسازی،معماری منظر وطراحی محیط

سوابق پژوهشی

-    میزگرد تخصصی چالش‌های مجلات علمی گروه هنر و معماری در ایران، پژوهشکده نظر، اسفند 1396، تهران.
-    سخنرانی در سالن اجتماعات واحد تهران شرق به مناسبت هفته پژوهش با عنوان "پژوهش و معماری"، آذر 1396، قیام دشت.
-    سخنرانی در سالن اجتماعات استاد فرشچیان در رابطه با روز جهانی شهرسازی با عنوان "حق به شهر"، نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان، آذر 1396، اصفهان.
-    گفت وگوی فرهنگی (تاثیرخانواده ومحل تحصیل بر اینده حرفه ای-گپ خصوصی)،رادیو گفتگو6/1396.
-    سخنرانی در هشتمین اجلاس آسیایی جامعه ایمن و اولین اجلاس منطقه‌ای جامعه ایمن مشهد  2017 با عنوان معیارهای جامعه ایمن،زمستان 1395. مشهد.
-    گفت وگوی فرهنگی (پست مدرنیسم وچالش های مدرن ومعماری) مصاحبه رادیویی، رادیو گفتگو،5/1396.
-    سخنرانی در  نظام مهندسی ساختمان استان قزوین ، با عنوان، "زیباشناسی منظر شهر ".سالن اجتماعات نظام مهندسی ساختمان استان قزوین،به مناسبت روز جهانی معمار، اردیبهشت1396،قزوین.
- سخنرانی در جهاد دانشگاهی خوزستان به مناسبت روز معماربا عنوان" مروری بر طراحی منظر"، اردیبهشت 1396، اهواز.
-    سخنرانی در اولین کنفرانس بین المللی معماری ،شهرسازی ومرمت شهری، با عنوان، "زیبایی نهفته در تنوع،درس هایی از ثروت های فرهنگی ". دانشگاه ساپینزا ،ایتالیا ،بهمن1395.رم.
-    سخنرانی در یازدهمین اجلاس بین المللی شهرداران جاده ابریشم با عنوان، " درس های بی زمان ثروت های فرهنگی" در پنل تخصصی در کاروانسرای سعد السلطنه قزوین ، شهریور 1395، قزوین.
-    سخنرانی در سالن اجتماعات فرهنگیان، در رابطه با بررسی تأثیر محیط کالبدی بر فرهنگ و رفتار شهروندان، شهریور 1395، انزلی.
-    سخنرانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس، به مناسبت هفته پژوهش، آذر 1394، شهر جدید پردیس.
-    سخنرانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر، به مناسبت هفته پژوهش ، آذز 1394، ماهشهر.
-    سخنرانی در سالن  اجتماعات فرهنگ سرای اندیشه،معاونت شهرسازی ومعماری شهرداری تهران،تهران دراینه نمای شهر، مهر1394،تهران.
-    سخنرانی در دانشکده معماری جهاد دانشگاهی خوزستان به مناسبت روز معمار، اردیبهشت 1394، اهواز.
-    سخنرانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، در رابطه با اندیشه های نوین در شهرسازی به مناسبت هفته پژوهش، آذر 1392، نجف آباد.
-    سخنرانی در همایش شهر خلاق- دانشگاه بین المللی امام رضا مشهد به مناسبت روز جهانی شهرسازی، آبان 1391، مشهد.
-    سخنرانی در اولین همایش شهرسازی آینده فرصت ها و چالش ها، اسفند91، نجف آباد.
-    سخنرانی در دانشکده عمران و معماری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، به مناسبت هفته پژوهش، دی ماه 1389، قزوین.
-    سخنرانی در دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان، آذر ماه 1389، زنجان.
-    سخنرانی در روز جهانی معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، آبان ماه 1389، همدان.
-    سخنرانی در روز جهانی معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان، مهر ماه 1388، زنجان.
-    سخنرانی در همایش گرامیداشت روز معماری در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، 14 آبان ماه 1388بندرعباس.
-    سخنرانی در گردهمایی مکتب هنری تبریز در دوره ایلخانی و آل جلایر، فرهنگستان هنر و دانشگاه هنر اسلامی تبریز، خرداد 1387تبریز.
-    سخنرانی در دانشکده  هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی تبریز به مناسبت گرامی‌داشت روز معمار، اردیبهشت1387 تبریز.
-    مصاحبه رادیویی در رابطه با جایگاه معماری منظر، 1386.
-    سخنرانی در دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه مازندران به مناسبت گرامیداشت روز معلم، 1386، مازندران.
-    سخنرانی در همایش علمی یکصدمین سال تأسیس شورا و شهرداری تبریز، 1386تبریز.
-    سخنرانی در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین به مناسبت هفته پژوهش، 1385، قزوین.
-    سخنرانی در نخستین هم‌اندیشی انسانشناسی هنر، فرهنگستان هنر،1385، تهران.
-    مصاحبه تلویزیونی در رابطه با مجموعه آثار نقاشی، 1383.
-    سخنرانی در همایش مسایل شهرسازی ایران،  1382، شیراز.
-    مصاحبه تلویزیونی در رابطه با نقش شهرسازی و طراحی شهری در کاهش خطرات ناشی از زلزله.
-    مصاحبه تلویزیونی در رابطه با آثار نقاشی و برنامه خانواده هنرمند، 1374.
-    سخنرانی در هشتمین سمینار بین‌المللی پیش‌بینی برای زلزله، دانشکده فنی دانشگاه تهران، 1372، تهران.
-    سخنرانی در اولین کنفرانس بین‌المللی بلایای طبیعی در مناطق شهری، تهران، هتل آزادی، 1371، تهران

 

شرکت در هیئت رئیسه یا داوری همایش¬ها و سمینارها
  -اولین کنفرانس بین المللی معماری ،شهرسازی ومرمت شهری باهمکاری دانشگاه ساپینزا رم،بهمن 1395،ایتالیا، رم.  
-    اولین مسابقه کنفرانس بین المللی جامع علوم مهندسی در ایران، سالن اجتماعات فرهنگیان، شهریور 1395، بندر انزلی.
-    سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، دانشگاه علم و صنعت ایران، شهریور 1395، تهران.
-    نخستین همایش ملی "آموزش شهرسازی در ایران"، دانشگاه تهران پردیس هنرهای زیبا، آذر1394، تهران .
-    همایش ملی "به کارگیری اصول و فنون معماری و شهرسازی ایرانی – اسلامی در دوره معاصر"، بهمن1394، ایلام .
-    همایش بین المللی چشم انداز آینده توسعه پایدار شهری در ایران ، خرداد،1394، تهران.
-    همایش ملی بافت های فرسوده و تاریخی شهری،دانشگاه کاشان، اردیبهشت 94، کاشان.
-    همایش سیما و منظر شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، اسفند 1393، زنجان.
-    نخستین همایش ملی ساختمان و توسعه، واحد علوم تحقیقات اصفهان،دی 1393، اصفهان.
-    اواین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار، آذر 1393، تهران.
-    اولین همایش ملی زن، معماری و  شهرسازی مرکز همایش های بین المللی رایزن، زمستان  1392 تهران.
-    دومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی کمیسیون تخصصی هنرو معماری.مرکز همایش های بین المللی صداوسیما آبان 1392 تهران.
-    اولین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، پاییز 1392، تبریز.
-    دومین همایش ملی شهر اسلامی، اسفند 1391، اصفهان.
-    دومین همایش ملی معماری و شهرسازی معاصر ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیضا.  آذر 1391، شیراز .
-    اولین همایش ملی معماری و هویت با رویکرد مسکن اسلامی ایرانی ، تیر 1391، همدان.
-    همایش ملی معماری و فرآیند طراحی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، اردیبهشت 1391، زنجان.
-    همایش ملی بومهای بیابانی گردشگری و هنرهای محیطی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، آذر 1390، نجف آباد.
-    همایش ملی مسکن ایرانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، آبان 1390، شیراز.
-    همایش منطقه¬ای «معماری و فرایند طراحی»، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان،آذر ماه 1389، زنجان.
-    همایش ملی معماری و شهرسازی معاصر ایران، (دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیضا).، فروردین 1389، شیراز .
-    اولین همایش ملی طراحی محیط و منظر، آبان 1387، تهران.
-    همایش علمی یکصدمین سال تأسیس شورا و شهرداری تبریز، اردیبهشت 1386، تبریز.
-    دبیر «کارگاه مدیریت حفاظت میراث فرهنگی»، جامعه مهندسان مشاور ایران و دفتر منطقه¬ای یونسکو در تهران با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان میراث فرهنگی و سازمان مدیریت و برنامه¬ریزی کشور، دانشگاه تهران، جامعه مهندسان شهرساز کمیته ملی ایکوموس در محل جامعه مهندسان مشاور ایران، 29 و 30 فروردین 1386، تهران.
-    نخستین همایش انسان شناسی هنر، فرهنگستان هنر، بهمن 1385، تهران.

 

عضویت در هیئت تحریریه مجلات علمی وپژوهشی ـ سردبیری نشریات
-    سردبیر فصلنامه علمی- پژوهشی هویت شهر دانشکده هنر و معماری، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1386 IF=0 .3 I.S.C ISSN: 1735956
-    سردبیر نشریه بین المللی (I.J.A.U.D). International Journal of Architecture and Urban Development دانشکده هنر و معماری، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1389.  ISSN: 2228-7396.
-    عضو هیئت تحریریه نشریه علمی - پژوهشی نقش جهان وابسته به دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس از سال 1391. ISSN: 23224991    I.S.C.
-    عضو هیئت تحریریه فصلنامه علمی- پژوهشی کیمیای هنر، وابسته به فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، از سال 1390. ISSN: 23518630    I.S.C.
-    عضو هیئت تحریریه و مشاور علمی فصلنامه علمی- پژوهشی هنرهای تجسمی- نقش مایه- دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1387. ISSN: 2008-2614    I.S.C.
-    عضو هیئت تحریریه نشریه علمی پژوهشی پدافند غیرعامل ایران از سال 1392 ISSN: 2008-6849    I.S.C.
-    عضو هیئت تحریریه نشریه علمی پژوهشی، پژوهش‌های معماری اسلامی - انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران، وابسته به دانشگاه علم و صنعت ایران، از سال 1390 ISSN: 2382-980X    I.S.C.
-    عضو هیئت تحریریه فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات هنرهای سنتی اسلامی، وابسته به پژوهشکده هنرهای سنتی اسلامی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سال 1390 I.S.C
-    مدیر مسئول فصلنامه بین المللی (I.J.E.S.T)، ,International Journal of Environmental Science and Technologyوابسته به دانشکده محیط زیست و انرژی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1391 تا 1392 ، IF= 3، ISSN: 1735-1472    I.S.I.
-    عضو هیئت تحریریه نشریه علمی ،طرح ونماد، وابسته به دانشگاه علم و صنعت ایران، 1395-1392.
-    عضو هیئت تحریریه فصلنامه معمار شهر، وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، سال 1392
-    سردبیر نشریه بین المللی And Urbanism Research and Application in Architecture، دردست انتشار :وابسته به دانشکده معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، سال 1391.
-    عضو هیئت تحریریه فصلنامه علمی- عمومی هفت حصار، وابسته به دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان سال 1391
-    ‌ صاحب امتیاز فصلنامه علمی فرهنگی دانشکده هنر و معماری، نقش پردازان شهر، سال 1389،  6247-2251         ISSN:
-    عضویت در هیئت تحریریه مجله علمی و تخصصی معماری و شهرسازی طی سال¬های 1370، 1371 و 1372.
-    عضو هیئت تحریریه فصلنامه تخصصی بوم¬شناسی 2345-4857 ISSN:

 

عضویت در مجامع حرفه ای
-    عضو انجمن مفاخر معماری ایران.
-    عضو انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران.
-    عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران.
-    عضو کانون مهندسان معمار دانشگاه شهید بهشتی (ملّی ایران).
-    عضو انجمن طراحان شهری ایران

 

ساعات حضور

شنبه ۹صبح تا۴بعدازظهر

یکشنبه ۹صبح تا۱بعدازظهر

دوشنبه۹صبح تا۴بعدازظهر

سه شنبه ۹صبح تا۱بعدازظهر