داود اسدی هندوستانی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده)Aerospace Engineering
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)flight dynamics and controlSharif University
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)flight Dynamics and controlAmirkabir University

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)تمام وقت۱