بهزاد ابراهیمی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۴مهندسی برق-الکترونیکدانشگاه تهران
کارشناسی ارشد۱۳۸۸مهندسی برق الکترونیکدانشگاه تهران
دکترای تخصصی۱۳۹۳مهندسی برق الکترونیکدانشگاه تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)تمام وقت

ساعات حضور

  ۸-۱۰:۱۵ ۱۰:۱۵-۱۲:۴۵ ۱۳-۱۵:۴۵  
شنبه                       اتاق                  اتاق               اتاق  
یکشنبه                  کلاس VLSI             کلاس الکترونیک ۱               اتاق  
دوشنبه                  جلسه گروه                   اتاق کلاس سیستم دیجیتال ۱  
سه شنبه                کلاس روش تحقیق              کلاس توان پایین              اتاق  
چهارشنبه            آزمایشگاه الکترونیک           آزمایشگاه الکترونیک                -