اعظم موسوی کاشی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده)مهندسی مواد- سرامیکدانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)مهندسی مواد- سرامیکپژوهشگاه مواد و انرژِی
دکتری(تنظیم نشده)مهندسی مواد- سرامیکپژوهشگاه مواد و انرژِی
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)مهندسی مواد

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)قراردادیتمام وقت