علی محمدی ترکاشوند

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۷مهندسی کشاورزی- خاکشناسیدانشگاه تبریز
کارشناسی ارشد۱۳۷۹مهندسی کشاورزی- خاکشناسیدانشگاه صنعتی اصفهان
دکترای تخصصی۱۳۸۵مهندسی کشاورزی - خاکشناسیواحد علوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده کشاورزی و صنایع غذاییعضو گروه تخصصی خاکشناسیقطعیتمام وقت۱۷

سوابق اجرایی

1-    معاون دانشکده کشاورزی و صنایع غذایی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، 1396-1398.

2-  مشاور نماینده مردم شریف پاکدشت در مجلس شورای اسلامی در امور محیط زیست، 1398.

3-  مدیر گروه خاک و علوم زراعی و باغی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، از اسفندماه 1397.
4-    مشاور عالی شهردار چهارباغ، استان البرز، 1396-1397.
5-    رئیس دبیرخانه هیأت اجرایی جذب هیأت علمی استان گیلان، 1393- 1394.
6-    معاون پژوهش و فن¬آوری دانشگاه آزاد اسلامی رشت، 1391- 1392.
7-    مدیرکل پژوهش و فن¬آوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، 1385- 1393.
8-    عضو شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، 1397.
9-    مدیر مسئول مجله Journal of Ornamental Plants    با نمایه¬های ملی و بین¬المللی و درجه علمی پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. 1389- 1397.
10-    عضو کمیته پژوهشی صدا و سیمای استان گیلان، 1389.
11-     کارشناس برنامه¬های صدا و سیمای استان گیلان، 1390- 1392.
12-    عضو کمیته پژوهشی منطقه 17 دانشگاه آزاد اسلامی، 1391- 1392.
13-    عضو اصلی گروه کارشناسی GIS استان گیلان، معاونت برنامه ریزی استانداری گیلان. 1387- 1393.
14-    عضو کمیته پژوهشی مرکز تحقیقات چای کشور، 1387- 1393.
15-    کارشناس ارشد شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت¬تپه، 1381- 1379.
16-    دبیر همایش بین¬المللی:
5th International Conference on Economics, Management and Agriculture Science, 22 July 2015, Anzali, Iran.
17-    ناظر و بازرس عملکرد واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی گیلان، ستاد هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی گیلان، 1391-1393.
18-    عضو کارگروه پژوهش استان گیلان، 1386، 1387، 1392 و 1393.
19-    دبیر کمیته منتخب و کمیته راهبردی دانشکده کشاورزی و صنایع غذایی، دانشگاه علوم و تحقیقات، 1396-1397.
20-    دبیر شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده کشاورزی و صنایع غذایی، دانشگاه علوم و تحقیقات،  1396-1397.
21-    دبیر شورای پژوهشی واحد رشت، 1386- 1393.
22-    دبیر شورای انتشارات واحد رشت، 1386- 1393.
23-    عضو هیأت مدیره سازمان مردم نهاد (NGO) در سطح ملی (بهره¬برداری پایدار از منابع آب و خاک کشاورزی) از 1392تاکنون.
24-    مدیر گروه مصاحبه کننده آزمون دکتری رشته مدیریت منابع خاک در دانشگاه آزاد اسلامی،  1396.
25-    عضو کمیته بررسی صلاحیت علمی داوطلبان عضویت مدعو یا هیأت علمی کشاورزی و منابع طبیعی هیأت جذب استان گیلان، 1394- 1393.
26-    عضوکمیته مصاحبه دکتری رشته¬های علوم و مهندسی خاک، سال¬های 1394، 1395، 1396، 1397. سنجش و نظارت دانشگاه آزاد اسلامی.
27-    نماینده دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در تفاهم نامه مشترک دانشگاه آزاد اسلامی و اداره کل تعاون، 1388.
28-    دبیر کمیته بهره¬وری و ارتقاء کیفیت دانشگاه آزاد اسلامی رشت، 391-1390.
29-     عضو شورای بورس واحد رشت، 1392.
30-     عضو کمیته ارتقاء کمیته کشاورزی واحد رشت، 1390- 1389.
31-     عضو انجمن علوم خاک ایران
32-    عضو انجمن بین¬المللی مهندسی محیط زیست.
33-    عضو کمیته برگزاری پنجمین جشنواره علمی و فناوری فکر برتر، پارک علم و فناوری گیلان، 1391.
34-    عضو کمیته علمی International Conference on Environmental and Agriculture Engineering، چین، 29-31 جولای 2010.
35-    عضو کمیته طرح ایجاد فرصت¬های شغلی برای دانشجویان و فارغ¬التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، 1386.
36-    عضو کمیته برگزاری پنجمین آکادمی تابستانی بین¬المللی انجمن زبان شناسی ایران، 1391.
37-    عضو کمیته برگزاری دومین همایش ملی هویت دینی در تمدن اسلام و ایران، 1391.
38-    عضو کمیته اجرایی همایش ملی "تحلیل پوششی داده¬ها"، 1389. دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.
39-     عضو کمیته اجرایی همایش ملی "کشاورزی در ایران 1404"،  دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت با همکاری مجمع تشخیص مصلحت نظام، 1389.
40-    دبیر اجرایی همایش منطقه¬ای "تازه¬های میکروبیولوژی"، 1389. دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.
41-    عضو کمیته داوری انتخاب پژوهشگران استان گیلان، ستاد هفته پژوهش، 1389.
42-    رئیس کمیته اجرایی همایش منطقه¬ای "مقابله با خشکسالی و بحران آب، 1388. دانشگاه ازاد اسلامی واحد رشت.
43-    عضو کمیته اجرایی همایش منطقه¬ای "شیمی، مباحث و دستاوردها" در سال 1388، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.
44-    دبیر اجرایی همایش منطقه¬ای زبان و گویش¬های محلی گیلان، 1387.
45-    مسئول کمیته اجرایی همایش ملی بهره وری: میثاق رابطه دولت، صنعت و دانشگاه در سال 1387، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.
46-     عضو کمیته اجرایی همایش منطقه¬ای "ریاضیات و دستاوردهای آن" در سال 1387، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.
47-    دبیر اجرایی و عضو کمیته علمی همایش ملی "فن¬آوری¬های نوین در کشاورزی و منابع طبیعی"، 1387. دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.
48-    عضو کمیته علمی- اجرایی همایش منطقه¬ای نقش صنایع مرتبط با بخش کشاورزی در توسعه کشاورزی شمال کشور، پارک علم و فن¬آوری گیلان، 1386.
49-    دبیر اجرایی و عضو کمیته علمی همایش منطقه¬ای کشاورزی در شمال کشور: موانع، مشکلات و راهکارها، 1386. دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.

 

-    پژوهشگر برتر منطقه 17 دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1391.
-    طرح پژوهشی برتر صدا و  سیمای گیلان در جشنواره تولیدات صدا و سیمای کشوری، تبریز، 1393.
-    هیأت علمی برگزیده آموزشی سال 1385. دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.
-    هیأت علمی برگزیده پژوهشی سال 1386. واحد رشت در همایش ربع قرن تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی.
-    پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در سال 1386.
-    پژوهشگر برتر کل دانشگاه¬های دولتی و غیر دولتی استان گیلان در سال 1387.
-    پژوهشگر برتر کل دانشگاه¬های دولتی و غیر دولتی استان گیلان در سال 1388.
-    پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در سال 1389.
-    پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در سال 1390.

 

 

ردیف    عنوان درس                                 تعداد واحد     مقطع تحصیلی             محل تدریس
1    خاک¬های مناطق خشک و نیمه¬خشک             2           دکتری                      دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم  و تحقیقات تهران
2    سنجش از دور                                      3           دکتری                      دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم  و تحقیقات تهران
3    آلودگی خاک پیشرفته                                2           دکتری                      دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم  و تحقیقات تهران
4    روشها و وسایل تحقیق در مدیریت منابع خاک      2           دکتری                      دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم  و تحقیقات تهران
5    شیمی فیزیک خاک                                   3            دکتری                      دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم  و تحقیقات تهران
6    روش تحقیق، مقاله و رساله¬نویسی پیشرفته     2            دکتری                      دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم  و تحقیقات تهران
7    روشهای استخراج و شناسایی مواد آلی و معدنی  2            دکتری                      دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
8    ارزیابی تناسب اراضی                             3             دکتری                     دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم  و تحقیقات تهران
9    فیزیولوژی جذب و انتقال                           2             دکتری                     دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم  و تحقیقات تهران
10    مدیریت پایدار خاک                                2    دکتری و کارشناسی ارشد          دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم  و تحقیقات تهران
11    حاصلخیزی خاک پیشرفته                         3             کارشناسی ارشد           دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم  و تحقیقات تهران
12    سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)               3             کارشناسی ارشد           دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم  و تحقیقات تهران
13    تفسیر عکسهای هوایی و ماهواره¬ای           3             کارشناسی ارشد           دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم  و تحقیقات تهران
14    شیمی خاک پیشرفته                               3             کارشناسی ارشد           دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم  و تحقیقات تهران
15    تغذیه و متابولیسم گیاهی                          3             کارشناسی ارشد           دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم  و تحقیقات تهران
16    تغذیه و متابولیسم گیاهی                          3             کارشناسی ارشد           دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
17    آمایش سرزمین                                   3             کارشناسی ارشد            دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم  و تحقیقات گیلان
18    بیابان زدایی                                      3             کارشناسی ارشد            دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم  و تحقیقات گیلان
19    حاصلخیزی خاک                                 3             کارشناسی و ارشد          دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
20    فیزیولوژی تنش¬های محیطی                  3              کارشناسی ارشد             دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
21    میکروبیولوژی خاک                             2              کارشناسی ارشد             دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم  و تحقیقات گیلان
22    خاکشناسی خصوصی                           3             کارشناسی                    دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
23    رابطه آب، خاک و گیاه                          3             کارشناسی                    دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
24    خاکشناسی عمومی                              3             کارشناسی                    دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
25    کارتوگرافی                                      2              کاردانی                      دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
26    استعداد اراضی و ارزیابی خاک¬ها            2             کارشناسی                    دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت