امیر عزیزی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۳مهندسی صنایع
کارشناسی ارشد۱۳۸۶مهندسی صنایع
دکترای تخصصی۱۳۹۱مهندسی صنایع

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده فنی و مهندسیمدیر گروه کارشناسی و عضو گروه تخصصی مهندسی صنایعپیمانیتمام وقت۲

سوابق اجرایی

 1. مهندسی فاکتورهای انسانی
 2. تجزیه و تحلیل و بهبود بهره وری
 3. مدیریت کیفیت جامع
 4. سیستم تولید ناب
 5. کیفیت و تعالی سازمانی
 6. مهندسی کیفیت
 7. طراحی سیستم های تولیدی اتوماتیک
 8. سیستم های تولیدی انعطاف پذیر
 9. اصول مهندسی لجستیک و زنجیره تامین
 10. برنامه ریزی و زمانبندی پروژه
 11. روش تحقیق/ سمینار
 12. برنامه ریزی راهبردی/ استراتژیک
 13. تصمیم گیری چند معیاره
 14. مهندسی سیستم
 15. مدلسازی آماری/تحلیل رگرسیون/ سری های زمانی/روشهای پیش بینی
 16. اصول مدیریت و نظریه سازمان
 17. مدیریت نگهداری و تعمیرات جامع
 18. مدیریت عملیات

 

سوابق پژوهشی

مقاله نویسی و رفرنس دهی با اندنوت 

کنترل پروژه با MSp/Primavera